Thành lập Tổ biên tập Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản

Hà Anh

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị vừa ký Quyết định số 117/QĐ-BXD về thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản.

Theo Quyết định, các thành viên trong Ban soạn thảo, Tổ biên tập Nghị định gồm: Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh làm Trưởng ban; Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản Hoàng Hải làm Phó Trưởng ban và các thành viên đại diện các bộ, ngành và các thành phố (gồm: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, TP. Cần Thơ, TP. Đà Nẵng, TP. Hải Phòng, Quảng Ninh).

Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các thành viên Ban soạn thảo thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 54 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Điều 26 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Tổ biên tập, Tổ trưởng và các thành viên Tổ biên tập thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 27 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Ban soạn thảo và Tổ biên tập sẽ chấm dứt hoạt động và tự giải thể sau khi Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản được Chính phủ ban hành.