Thành lập Tổ công tác Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quốc tế Long Thành

PV.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định thành lập Tổ công tác Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quốc tế Long Thành giai đoạn 1. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà được phân công làm Tổ trưởng Tổ công tác.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà làm Tổ trưởng Tổ công tác Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quốc tế Long Thành giai đoạn 1.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà làm Tổ trưởng Tổ công tác Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Theo Quyết định số 401/QĐ-TTg ngày 18/4/2023, các Tổ phó gồm: Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng (Tổ phó thường trực); Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh - Ủy viên. Ngoài ra, Tổ công tác còn có 12 thành viên đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương.

Tổ công tác có nhiệm vụ: Chỉ đạo, điều phối giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thực hiện Dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành giai đoạn 1 đảm bảo tiến độ, chất lượng; Thường xuyên theo dõi, kiểm tra tình hình triển khai dự án; Chủ động và kịp thời hỗ trợ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam và các đơn vị liên quan thực hiện dự án đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, hàng tháng, Tổ công tác có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện, kịp thời phát hiện những tồn tại, vướng mắc, giải quyết hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết theo thẩm quyền; Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong chính sách để triển khai đầu tư, quản lý, khai thác Cảng hàng không Quốc tế Long Thành giai đoạn 1 do các đơn vị đề xuất trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Bộ Giao thông Vận tải là Cơ quan thường trực Tổ công tác, sử dụng bộ máy hiện có để tổ chức thực hiện nhiệm vụ được Tổ công tác giao.