Thanh lý vật tư đã được miễn thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng?

PV.

(Tài chính) Tổng cục Hải quan vừa có Công văn số 7119/TCHQ-TXNK ngày 18/12/2012 gửi công ty liên doanh điều hành Vietgazprom (P.804, Trung tâm thương mại Daeha, số 360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội) về việc thanh lý vật tư đã được miễn thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng.

Ảnh minh họa.Nguồn:Internet
Ảnh minh họa.Nguồn:Internet
Trước đó, Công ty liên doanh điều hành Vietgazprom đã có công văn gửi Tổng cục Hải quan về việc thanh lý vật tư nhập khẩu miễn thuế đã qua sử dụng cho dự án khoan thăm dò dầu khí tại lô 112-113, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định khoản 8 Điều 10, khoản 1 Điều 96 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính.

Căn cứ quy định tại khoản 26 Điều 4 Thông tư số 06/2012/T-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính.

Đối chiếu với quy định nêu trên, trường hợp Công ty liên doanh điều hành Vietgazprom thanh lý vật tư, thiết bị đã được xác định là đối tượng không chịu thuế GTGT và được miễn thuế nhập khẩu thì khi thanh lý phải kê khai nộp thuế nhập khẩu, thuế GTGT theo quy định. Trong đó:

- Trị giá tính thuế được xác định trên cơ sở giá trị sử dụng còn lại của hàng hóa, tính theo thời gian sử dụng tại Việt Nam (tính từ thời điểm nhập khẩu theo tờ khai hải quan đến thời điểm tính thuế) và được quy định cụ thể tại khoản 1 Điều 20 Thông tư số 205/2010/TT-BTC.

- Thuế suất để tính thuế nhập khẩu không phân biệt hàng hóa khi nhập khẩu ban đầu là hàng hóa mới hay đã qua sử dụng áp dụng theo mức thuế của hàng hóa mới tại thời điểm có sự thay đổi mục đích sử dụng.

- Căn cứ để xác định thời điểm có sự thay đổi mục đích sử dụng thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 96 Thông tư số 194/2010/TT-BTC.