9 tháng đầu năm:

Thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực Hải quan thu về ngân sách 27.387 triệu đồng

PV.

9 tháng đầu năm 2017, toàn hệ thống Hải quan đã thực hiện 95 cuộc thanh tra với tổng số tiền kiến nghị truy thu là 31.902 triệu đồng, số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 4.588 triệu đồng, số tiền đã thu nộp NSNN là 27.387 triệu đồng.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Đó là thông tin được Bộ Tài chính cung cấp tại buổi họp báo chuyên đề về kết quả thanh tra, kiểm tra quý III và 9 tháng đầu năm 2017, chiều ngày 13/10/2017.

Theo đó, trong Quý III và 9 tháng đầu năm 2017, Tổng cục Hải quan tập trung lực lượng tiến hành các đoàn thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch được phê duyệt. Nội dung thanh tra chuyên ngành và kiểm tra nội bộ đều bám sát chỉ đạo của Bộ Tài chính, nhiệm vụ của ngành, đảm bảo sát với tình hình thực tế, đáp ứng yêu cầu quản lý điều hành của Bộ. Qua thanh tra, kiểm tra kịp thời phát hiện các sai phạm, kiến nghị để thu hồi NSNN đồng thời chấn chỉnh những tồn tại và thiếu sót của cán bộ công chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. Kết quả cụ thể như sau:

Trong Quý III/2017, toàn hệ thống Hải quan đã thực hiện 46 cuộc thanh tra (gồm 45 cuộc theo kế hoạch và 01 cuộc đột xuất) tại 46 đơn vị. Tổng số tiền kiến nghị truy thu là 18.345 triệu đồng, số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 1.972 triệu đồng. Số tiền đã thu nộp NSNN là 18.835 triệu đồng.
Lũy kế 9 tháng đầu năm 2017, toàn hệ thống Hải quan đã thực hiện 95 cuộc thanh tra tại 95 đơn vị. Tổng số tiền kiến nghị truy thu là 31.902 triệu đồng, số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 4.588 triệu đồng. Số tiền đã thu nộp NSNN là 27.387 triệu đồng.
Toàn hệ thống Hải quan đã thực hiện 120 cuộc kiểm tra (gồm 107 cuộc theo kế hoạch và 23 cuộc đột xuất) tại 144 đơn vị. Tổng số tiền kiến nghị truy thu là 11.092 triệu đồng. Số tiền đã thu nộp NSNN là 2.155 triệu đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2017, toàn hệ thống Hải quan đã thực hiện 210 cuộc kiểm tra (gồm 170 cuộc theo kế hoạch và 50 cuộc đột xuất) tại 267 đơn vị. Tổng số tiền kiến nghị truy thu là 55.760 triệu đồng. Số tiền đã thu nộp NSNN là 20.150 triệu đồng.
Về công tác kiểm tra sau thông quan, ngành Hải quan cho biết, bên cạnh công tác thanh tra chuyên ngành, kiểm tra nội bộ, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo Cục Kiểm tra sau thông quan và các Cục Hải quan địa phương thực hiện tốt công tác kiểm tra sau thông quan (KTSTQ) tại các cửa khẩu.

Trong Quý III/2017, tổng số cuộc KTSTQ đã thực hiện 2.385 cuộc; quyết định truy thu 670.375 triệu đồng, trong đó ấn định thuế là 574.103 triệu đồng; xử phạt VPHC, phạt chậm nộp 96.272 triệu đồng; đã thực thu vào NSNN là 597.356 triệu đồng (bao gồm cả các khoản thu từ các kiến nghị năm trước). Lũy kế 9 tháng đầu năm 2017, tổng số cuộc KTSTQ đã thực hiện 6.272 cuộc; quyết định truy thu 1.531.845 triệu đồng, trong đó ấn định thuế là 1.293.203 triệu đồng; xử phạt VPHC, phạt chậm nộp 238.642 triệu đồng; đã thực thu vào NSNN là 756.200 triệu đồng (bao gồm cả các khoản thu từ các kiến nghị năm trước).

Công tác điều tra chống buôn lậu ghi nhận nhiều kết quả khả quan, trong Quý III và 9 tháng đầu năm 2017, Tổng cục Hải quan tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện các chuyên đề, kế hoạch đấu tranh phòng chống buôn lậu đối với các mặt hàng: rượu, ma túy, tiền chất và các chất gây nghiện, khoáng sản, kim loại quý, thuốc lá...

Các đơn vị trong toàn hệ thống Hải quan đã chủ trì bắt giữ 4.184 vụ vi phạm; trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 196.977 triệu đồng; thu NSNN đạt 70.292 triệu đồng; tiến hành khởi tố 13 vụ án hình sự, chuyển cơ quan khác khởi tố 17 vụ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2017, các đơn vị trong toàn hệ thống Hải quan đã chủ trì bắt giữ 10.022 vụ vi phạm; trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 410.019 triệu đồng; thu NSNN đạt 196.356 triệu đồng, tiến hành khởi tố 30 vụ  án hình sự, chuyển cơ quan khác khởi tố 48 vụ.