9 tháng, xử phạt hành chính trong lĩnh vực chứng khoán đạt 1.675 tỷ đồng

PV.

9 tháng đầu năm 2017, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tiến hành 50 cuộc thanh tra, kiểm tra. Trong đó, bao gồm 11 đoàn thanh tra và 39 đoàn kiểm tra; phát hiện vi phạm tại 7 tổ chức, 1 cá nhân; ban hành 8 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 1.675 tỷ đồng.

Qua 9 tháng năm 2017, UBCKNN đã triển khai tổng cộng 50 cuộc thanh tra, kiểm tra. Nguồn: Internet
Qua 9 tháng năm 2017, UBCKNN đã triển khai tổng cộng 50 cuộc thanh tra, kiểm tra. Nguồn: Internet
Thông tin trên được Thanh tra Bộ Tài chính cho biết tại buổi họp báo chuyên đề về kết quả thanh tra, kiểm tra quý III và 9 tháng đầu năm 2017của Bộ Tài chính.
Theo đó, trong 9 tháng đầu năm 2017, Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã tập trung triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, định hướng chỉ đạo của Bộ Tài chính, xây dựng và tổ chức kế hoạch công tác, chương trình hành động năm 2017, giải pháp phát triển thị trường của UBCKNN.

Cụ thể, riêng quý III/2017, UBCKNN tiến hành 8 đoàn thanh tra và 20 đoàn kiểm tra. phát hiện vi phạm tại 6 tổ chức, 1 cá nhân; ban hành 6 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 1.275 tỷ đồng.

Đại diện UBCKNN đã cho biết sai phạm của các doanh nghiệp chứng khoán chủ yếu là hành vi thao túng giá, chào bán chứng khoán ra công chúng mà không đăng ký với UBCKNN, thực hiện quy định xung đột lợi ích với các bên có liên quan, báo cáo vi phạm giao dịch ký quỹ công ty chứng khoán…

Từ những phát hiện đó, UBCKNN đã xử lý kịp thời các vi phạm, góp phần hỗ trợ công tác quản lý giám sát và bảo đảm thực thi pháp luật về chứng khoán, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của các tổ chức và cá nhân tham gia trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Qua 9 tháng năm 2017, UBCKNN đã triển khai tổng cộng 50 cuộc thanh tra, kiểm tra. Trong đó có 11 đoàn thanh tra và 39 đoàn kiểm tra phát hiện vi phạm tại 7 tổ chức, 1 cá nhân; ban hành 8 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 1.675 tỷ đồng.

Trong các tháng cuối năm 2017, để giảm thiểu rủi ro, theo các chuyên gia, cơ quan quản lý phải tăng cường khả năng giám sát, nhất là hoạt động phòng, chống thao túng giá nhằm đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư, cũng như ổn định thị trường. Ngoài ra, bản thân các nhà đầu tư cũng phải cẩn trọng để lựa chọn những doanh nghiệp có “tì vết”.

Đồng thời, hiện nay, UBCKNN cũng đã và sẽ tiếp tục thường xuyên trao đổi thông tin với cơ quan công an, thuế, cũng như các đơn vị thuộc Bộ Tài chính để nắm tình hình hoạt động của các công ty đại chúng.