Phát hiện nhiều sai phạm qua thanh tra doanh nghiệp bảo hiểm

PV.

Theo kết quả thanh tra, kiểm tra quý III và 9 tháng đầu năm 2017 của Bộ Tài chính, qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện một số trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm chưa chấp hành nghiêm các quy định về kinh doanh bảo hiểm.

Phát hiện nhiều sai phạm qua thanh tra doanh nghiệp bảo hiểm. Nguồn: internet
Phát hiện nhiều sai phạm qua thanh tra doanh nghiệp bảo hiểm. Nguồn: internet

Trong Quý III và 9 tháng đầu năm 2017, Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm (Bộ Tài chính) đã chỉ đạo các đoàn thanh tra sớm kết thúc thanh tra và hoàn thiện dự thảo kết luận thanh tra tại các đơn vị, đồng thời kịp thời bố trí nhân lực để tiến hành triển khai thanh tra nhằm đảm bảo hoàn thiện kế hoạch thanh tra năm 2017.

Đại diện thanh tra Bộ Tài chính cho biết, qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện một số trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm chưa chấp hành nghiêm các quy định về quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm, quy định về quy trình khai thác bảo hiểm, quy định trong hoạt động đại lý, tái bảo hiểm, chưa đăng ký phương pháp trích lập dự phòng nghiệp vụ và thực hiện trích lập dự phòng nghiệp vụ chưa đúng quy định, chi trả quyền lợi bảo hiểm chưa tuân thủ quy tắc điều khoản sản phẩm bảo hiểm và quy định của pháp luật...

Trong quý III/2017, Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm đã thực hiện 06 cuộc thanh tra, kiểm tra (gồm: 05 cuộc thanh tra, 01 cuộc kiểm tra); đã kết thúc thanh tra và đang dự thảo kết luận thanh tra đối với 04 cuộc kiểm tra tại 04 doanh nghiệp thuộc kế hoạch thanh tra năm 2017.

Theo đó, lũy kế 9 tháng đầu năm 2017, đơn vị này thực hiện 12 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 12 đơn vị kinh doanh bảo hiểm (gồm 07 cuộc thanh tra, 05 cuộc kiểm tra); qua đó kiến nghị nộp bổ sung số thuế thu nhập doanh nghiệp 7.739 triệu đồng, điều chỉnh doanh thu, chi phí, hạch toán tăng thu nhập khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp số tiền 33.283 triệu đồng.

Đồng thời, kiến nghị doanh nghiệp thực hiện trích lập dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm chưa đúng quy định pháp luật số tiền 56.472 triệu đồng; ban hành 01 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 30 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm cũng yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm phải rà soát toàn bộ các khoản đầu tư có nguy cơ kém hiệu quả để có biện pháp thu hồi và thực hiện đầu tư đúng tỷ lệ theo quy định pháp luật.