Thanh tra Tài chính xử phạt 2 công ty do vi phạm về đăng kí giá

Nghi Kiều

(Tài chính) Chánh Thanh tra Bộ Tài chính vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá đối với 2 doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh mặt hàng khí hoá lỏng với mức xử phạt 30.000.000 đồng đối với mỗi doanh nghiệp.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Ngày 29/9/2012, Chánh thanh tra Bộ Tài chính đã ký quyết định thành lập các đoàn kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về đăng ký giá tại 4 doanh nghiệp phải đăng ký giá với Bộ Tài chính, gồm: Công ty Cổ phần kinh doanh khí hóa lỏng Miền Bắc; Công ty Cổ phần kinh doanh khí hóa lỏng Miền Nam; Công ty TNHH Một thành viên dầu khí TP.Hồ Chí Minh; Công ty Cổ phần Gas Petrolimex - Chi nhánh Hà Nội. 

Theo quy định tại Thông tư số 122/2010/TT-BTC ngày 12/8/2010 của Bộ Tài chính và căn cứ danh sách doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh mặt hàng khí hoá lỏng phải thực hiện đăng ký giá theo Thông báo số 284a/TB- BTC ngày 30/9/2010 của Bộ Tài chính, thì 4 doanh nghiệp được kiểm tra phải đăng ký mức giá bán khí hoá lỏng LPG.

Tuy nhiên, kết quả kiểm tra cho thấy: 2 trong số 4 doanh nghiệp không thực hiện đúng quy định của pháp luật về thời gian đăng ký giá với Bộ Tài chính khi điều chỉnh giá bán trên thị trường. Hai doanh nghiệp này gồm: Công ty Cổ phần kinh doanh khí hóa lỏng Miền Bắc và Công ty Cổ phần kinh doanh khí hóa lỏng Miền Nam.

Do vậy, Chánh thanh tra Bộ Tài chính đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá đối với 2 doanh nghiệp này với mức xử phạt 30.000.000 đồng đối với mỗi doanh nghiệp.