Thành viên của mạng lưới kinh doanh lâm sản Việt Nam lên UPCoM

PV. (Thực hiện)

Ngày 26/7/2018, Công ty cổ phần Lâm đặc sản Xuất khẩu Quảng Nam sẽ đưa 3 triệu cổ phiếu lên giao dịch trên sàn UPCoM với tổng giá trị đăng ký giao dịch 30 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Lâm đặc sản Xuất khẩu Quảng Nam, trước đây là Xí nghiệp liên hiệp Lâm đặc sản Xuất khẩu Quảng Nam - Đà Nẵng, thành lập ngày 19/11/1986 theo Quyết định số 3166/QĐ-UB của UBND tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng chính thức chuyển thành công ty cổ phần vào ngày 1/1/2006 với số vốn điều lệ 30 tỷ đồng.

Lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty là sản xuất-kinh doanh mặt hàng đồ gỗ các loại, thiết kế, thi công các công trình lâm sinh như sản xuất cây giống, trồng rừng, chăm sóc, quản lý bảo vệ rừng, khai thác rừng.

Công ty cổ phần Lâm đặc sản Xuất khẩu Quảng Nam được biết đến như một doanh nghiệp mạnh trong hoạt động sản xuất đồ gỗ xuất khẩu. Hoạt động này chiếm tỷ trọng lớn trong doanh thu của công ty. Thị trường xuất khẩu chủ yếu là các nước khu vực Châu Âu, một thị trường đòi hỏi sản phẩm có chất lượng cao. Những năm gần đây, quy mô sản lượng xuất khẩu gỗ của công ty chiếm tỷ trọng tương đối lớn so với các doanh nghiệp cùng ngành trên địa bàn.

Công ty cũng là một trong những công ty hàng đầu về xuất khẩu hàng ngoài trời tại miền Trung Việt Nam. Công ty Lâm đặc sản Xuất khẩu Quảng Nam là 1 trong 7 doanh nghiệp trên cả nước đủ tiêu chuẩn được công nhận là thành viên của mạng lưới kinh doanh lâm sản Việt Nam (VFTN), thành viên của mạng lưới kinh doanh lâm sản toàn cầu (GFTN)

Trong thời gian tới, Công ty đặt mục tiêu ưu tiên mọi nguồn lực cho lĩnh vực sản xuất đồ gỗ trong nhà và ngoài trời xuất khẩu, xác định lĩnh vực sản xuất đồ gỗ xuất khẩu vẫn là lĩnh vực chủ yếu và then chốt của Công ty, đầu tư, triển khai sản xuất hàng nội thất, các dự án nội địa, tăng cường công tác quản lý nguyên liệu, chất lượng đầu vào để hạn chế được gõ non, gỗ kém chất lượng…  

Bảng 1. Kết quả kinh doanh năm 2016 - 2017

                                                            Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu

2016

2017

Vốn chủ sở hữu

36,809

45,366

Doanh thu thuần

146,693

190,614

Lợi nhuận sau thuế

2,313

8,556

Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu (%)

6,28

18,86

Giá trị sổ sách (VNĐ/CP)

12.270

15.122

                                                  Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2017

 

Bảng 2. Kế hoạch lợi nhuận năm 2018:

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu

Năm 2018

Doanh thu thuần (tỷ đồng)

192

Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)

8

Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (%)

4,2

Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ (%)

26,67

   Nguồn: Công ty cổ phần Lâm đặc sản Xuất khẩu Quảng Nam