Thắt chặt quan hệ hợp tác giữa Bộ Tài chính Việt Nam và NEXI

Theo mof.gov.vn

(Tài chính) Ngày 03/12/2014, tại Tokyo, bên lề Hội nghị Thứ trưởng Tài chính ASEAN + 3, Thứ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Trương Chí Trung và ông Phó chủ tịch Cơ quan bảo hiểm Đầu tư và Xuất khẩu Nhật Bản (NEXI) Fuminori Inagaki đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Tài chính Việt Nam với Cơ quan bảo hiểm Đầu tư và Xuất khẩu Nhật Bản (NEXI).

Thắt chặt quan hệ hợp tác giữa Bộ Tài chính Việt Nam và NEXI
Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung và ông Fuminori Inagaki, Phó chủ tịch Cơ quan bảo hiểm Đầu tư và Xuất khẩu Nhật Bản chụp ảnh lưu niệm sau lễ ký kết. Nguồn: mof.gov.vn

Biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa Bộ Tài chính Việt Nam và NEXI là văn bản hợp tác giữa hai cơ quan của Việt Nam và Nhật Bản với mong muốn thiết lập mối quan hệ trực tiếp, lâu dài và chặt chẽ giữa hai cơ quan trong lĩnh vực cấp bảo hiểm tín dụng và bảo lãnh chính phủ.

Trên cơ sở Biên bản ghi nhớ về hợp tác này, hai cơ quan thiết lập cơ chế phối hợp thường xuyên trên cơ sở chức năng của từng cơ quan nhằm trao đổi thông tin về khuôn khổ chính sách của mỗi bên trong lĩnh vực bảo hiểm tín dụng và bảo lãnh chính phủ và về các dự án mà hai bên cùng quan tâm.

Việc ký kết Biên bản ghi nhớ này sẽ tăng cường mối quan hệ giữa Bộ Tài chính Việt Nam và cơ quan cấp bảo hiểm tín dụng của Nhật Bản. Các giao dịch xuất khẩu, đầu tư và tín dụng của các doanh nghiệp và các tổ chức tín dụng Nhật Bản với Việt Nam đã, đang và sẽ được Chính phủ cấp bảo lãnh được trao đổi kịp thời, cũng như các thay đổi chính sách của hai bên cũng sẽ được thường xuyên cập nhật.