Thay đổi bao bì chứa hàng hóa lưu giữ tại cảng thực hiện thế nào?

Nguyễn Trung

Tổng cục Hải quan vừa có Công văn số 296/GSQL-GQ5 gửi Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh để tháo gỡ vướng mắc về việc thay đổi bao bì chứa hàng hóa lưu giữ tại cảng.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tại Công văn số 296/GSQL-GQ5, Cục Giám sát quản lý về hải quan (Tổng cục Hải quan) cho biết, điểm c.1.3 khoản 31 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính quy định, các trường hợp người khai hải quan được phép thay đổi trạng thái hàng hóa trong quá trình lưu giữ hàng hóa tại cảng.

Để tạo thuận lợi cho việc nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp, Cục Giám sát quản lý về Hải quan nhất trí đề xuất của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc cho phép doanh nghiệp nhập khẩu được rút hàng (là mặt hàng ô tô, mô tô) trong container để xuống bãi cảng dưới dạng rời trong quá trình lưu giữ tại cảng chờ làm thủ tục hải quan.

Tổng cục Hải quan cũng giao Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh chỉ đạo, hướng dẫn Chi cục hải quan trực thuộc thực hiện giám sát quá trình rút hàng, đưa hàng ra khỏi khu vực giám sát hải quan theo đúng quy định tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.