Không thông quan nhập cảnh, kẹp chì hải quan đối với xe ô tô chở quá tải

Không thông quan nhập cảnh, kẹp chì hải quan đối với xe ô tô chở quá tải

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố về việc xe quá khổ giới hạn vận chuyển hàng hóa chịu sự giám sát hải quan. Theo đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu cơ quan hải quan không giải quyết thủ tục thông quan nhập cảnh, thủ tục kẹp chì hải quan đối với trường hợp xe ô tô chở hàng hóa vượt quá trọng tải thiết kế được ghi trong giấy đăng ký xe.
Cải cách thủ tục, kiểm tra, giám sát hải quan, hỗ trợ hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa

Cải cách thủ tục, kiểm tra, giám sát hải quan, hỗ trợ hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa

Từ năm 2020 đến nay, đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nặng nề đến toàn bộ các lĩnh vực kinh tế, xã hội trên toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam gặp nhiều khó khăn do nhiều nước áp dụng các biện pháp phòng chống dịch làm đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa. Trong bối cảnh đó, Hải quan Việt Nam đã thực hiện cải cách hành chính một cách sâu rộng, toàn diện nhằm giảm thời gian thông quan hàng hóa, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.