Thêm 10.000 tỷ đồng trái phiếu được huy động

Theo tinnhanhchungkhoan.vn

(Tài chính) Phiên đấu thầu trái phiếu Kho bạc Nhà nước ngày 13/3 huy động được 10.000 tỷ đồng. Lãi suất thậm chí giảm hàng chục điểm ở mọi kỳ hạn.

Diễn biến này thậm chí vượt cả dự đoán của thành viên thị trường. Trước đó, nhiều thành viên thị trường cho rằng, lãi suất trái phiếu chính phủ đã giảm quá sâu và lượng phát hành thành công đã rất lớn, nên nhiều khả năng nhu cầu đầu tư sẽ tạm chững lại trong tuần này và lãi suất đi ngang.

Tuy nhiên, cầu đầu tư với kênh này thậm chí tăng cao hơn cả những phiên đấu thầu trước đó.

Kỳ hạn 2 năm trúng thầu 3.000 tỷ đồng. Lãi suất lần đầu tiên xuống dưới 6%/năm trong năm nay còn 5,97%/năm, giảm 13 điểm so với phiên liền trước.

Kỳ hạn 3 năm trúng thầu 3.000 tỷ đồng. Lãi suất trúng thầu giảm tới 28 điểm so với phiên liền trước, xuống còn 6,3%/năm.

Giảm mạnh nhất là kỳ hạn 5 năm, với lãi suất trúng thầu giảm 33 điểm so với phiên liền trước, xuống còn 7,3%/năm. Kỳ hạn này trúng thầu toàn bộ 2.000 tỷ đồng.

Ngay cả kỳ hạn 15 năm cũng trúng thầu toàn bộ 2.000 tỷ đồng. Lãi suất trúng thầu 8,88%/năm, giảm 12 điểm so với phiên gần nhất vào ngày 13/11/2013.