Thêm một phiên IPO tại HNX bán hết 100% cổ phần

PV.

(Taichinh) - Sáng ngày 19/05/2015, Sở GDCK Hà Nội đã tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Địa chính Hà Nội với hơn 1 triệu cổ phần đưa ra đấu giá, mức giá khởi điểm là 10.000 đồng/cổ phần.

Sáng ngày 19/05/2015, hơn 1 triệu cổ phần của Công ty TNHH MTV Địa chính Hà Nội đưa ra đấu giá tại HNX. Nguồn: hnx.vn
Sáng ngày 19/05/2015, hơn 1 triệu cổ phần của Công ty TNHH MTV Địa chính Hà Nội đưa ra đấu giá tại HNX. Nguồn: hnx.vn

Phiên đấu giá thu hút sự tham dự của 38 nhà đầu tư, với tổng khối lượng đăng ký mua đạt hơn 7,3 triệu cổ phần (cao gấp 7 lần số cổ phần đưa ra chào bán).

Đáng chú ý, có nhà đầu tư đặt mua 100% số cổ phiếu chào bán; giá đặt mua cao nhất là 16.000 đồng/cổ phần (gấp gần 1,6 lần so với giá khởi điểm).

Kết quả, 100% số cổ phần đưa ra chào bán đã được bán hết cho 3 nhà đầu tư cá nhân với giá đấu thành công bình quân là 15.395 đồng/cổ phần. Tổng giá trị cổ phần bán được đạt hơn 16,1 tỷ đồng.

Kết quả phiên đấu giá cổ phần Công ty TNHH MTV Địa chính Hà Nội ngày 19/05/2015

Số cổ phần đưa ra đấu giá

1.048.600 cổ phần

Tổng số khối lượng đăng ký mua

7.375.000 cổ phần

Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ

38 phiếu

Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ

7.375.000 cổ phần

Khối lượng đặt cao nhất

1.048.600 cổ phần

Khối lượng đặt thấp nhất

500 cổ phần

Giá đặt mua cao nhất

16.000 đồng/cổ phần

Giá đặt mua thấp nhất

10.000 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công cao nhất

16.000 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công thấp nhất

15.100 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công bình quân

15.395 đồng/cổ phần

Tổng số nhà đầu tư trúng giá

3 NĐT

Tổ chức

0 NĐT

Cá nhân

3 NĐT

Tổng số lượng cổ phần bán được

1.048.600 cổ phần

Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài

0 cổ phần

Tổng giá trị cổ phần bán được

16.143.060.000 đồng

Nguồn: hnx.vn