Một ngày, sàn Hà Nội tổ chức hai phiên đấu giá cổ phần thành công

pv.

(Tài chính) Chỉ trong ngày 12/2/2015, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức 2 phiên đấu giá cổ phần khá thành công cho hai doanh nghiệp đó là Xí nghiệp Xe buýt Liên Ninh và Công ty TNHH một thành viên In và Văn hóa phẩm với tỷ lệ cổ phần bán hết lần đều đạt 100%.

Tại phiên đấu giá cổ phần của của Xí nghiệp Xe buýt Liên Ninh thuộc Tổng Công ty Vận tải Hà Nội, hơn 1,9 triệu cổ phần đã được chào bán lần đầu ra công chúng, chiếm 39,8% số cổ phần của Công ty sau khi cổ phần hóa, với mức giá khởi điểm 10.000 đồng/cổ phần.

Phiên đấu giá thu hút sự tham dự của 6 nhà đầu tư, với tổng khối lượng đăng ký mua đạt hơn 2 triệu cổ phần, có nhà đầu tư đặt mua 1 triệu cổ phần (tương đương 52,6% tổng khối lượng cổ phần chào bán). Giá đấu thành công bình quân là 10.000 đồng/cổ phần. Kết quả, 100% cổ phần đã được bán cho các nhà đầu tư tham dự. Tổng giá trị cổ phần bán được đạt hơn 19,8 tỷ đồng. Nhà nước tiếp tục nắm giữ hơn 1,7 triệu cổ phần, chiếm 35% vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa.

Kết quả phiên đấu giá cổ phần Xí nghiệp Xe buýt Liên Ninh ngày 12/02/2015

Số cổ phần đưa ra đấu giá

1.989.400 cổ phần

Tổng số khối lượng đăng ký mua

2.005.000 cổ phần

Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ

6 phiếu

Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ

2.005.000 cổ phần

Khối lượng đặt cao nhất

1.000.000 cổ phần

Khối lượng đặt thấp nhất

20.000 cổ phần

Giá đặt mua cao nhất

10.000 đồng/cổ phần

Giá đặt mua thấp nhất

10.000 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công cao nhất

10.000 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công thấp nhất

10.000 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công bình quân

10.000 đồng/cổ phần

Tổng số nhà đầu tư trúng giá

6 nhà đầu tư

Tổ chức

1 nhà đầu tư

Cá nhân

5 nhà đầu tư

Tổng số lượng cổ phần bán được

1.989.400 cổ phần

Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài

0 cổ phần

Tổng giá trị cổ phần bán được

19.894.000.000 đồng

                                                                                                Nguồn: HNX

Một số thông tin về lĩnh vực hoạt động và cơ cấu sở hữu sau cổ phần hóa của Xí nghiệp Xe buýt Liên Ninh

Ÿ Xí nghiệp Xe buýt Liên Ninh tiền thân là Trung tâm Hạ tầng Vận tải công cộng Hà Nội được thành lập ngày 27/6/2011 thuộc Tổng công ty Vận tải Hà Nội.

Ÿ Lĩnh vực hoạt động: vận tải hành khách công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội bằng phương tiện xe buýt.

Ÿ Vốn điều lệ dự kiến sau khi cổ phần hóa: 50.000.000.000 đồng.

Ÿ Cơ cấu sở hữu theo phương án cổ phần hóa được phê duyệt ngày 5/12/2014:

- Nhà nước: 35%;

- Người lao động: 9,2%;

- Cổ đông chiến lược: 16%;

- Nhà đầu tư mua qua hình thức đấu giá: 39,8%.

Nguồn: HNX


Cũng trong ngày 12/02/2015, phiên đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH Một thành viên In và Văn hóa phẩm đã diễn ra tại HNX. Với hơn 3,3 triệu cổ phần đưa ra đấu giá, chiếm 46,8% cơ cấu sở hữu sau khi cổ phần hóa của Công ty, mức giá khởi điểm là 10.000 đồng/cổ phần theo hình thức bán toàn bộ phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp.

Tham dự phiên đấu giá có 7 nhà đầu tư cá nhân, đáng chú ý, có nhà đầu tư đặt mua hơn 2 triệu cổ phần (tương đương 60% tổng khối lượng cổ phần đưa ra chào bán). Giá đấu thành công cao nhất là 10.100 đồng/cổ phần, giá đấu thành công bình quân là 10.000 đồng/cổ phần.

Kết quả phiên đấu giá cổ phần Công ty TNHH MTV In và Văn hóa phẩm ngày 12/02/2015

Số cổ phần đưa ra đấu giá

3.369.328 cổ phần

Tổng số khối lượng đăng ký mua

3.370.400 cổ phần

Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ

7 phiếu

Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ

3.370.400 cổ phần

Khối lượng đặt cao nhất

2.051.400 cổ phần

Khối lượng đặt thấp nhất

1.000 cổ phần

Giá đặt mua cao nhất

10.100 đồng/cổ phần

Giá đặt mua thấp nhất

10.000 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công cao nhất

10.100 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công thấp nhất

10.000 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công bình quân

10.000 đồng/cổ phần

Tổng số nhà đầu tư trúng giá

7 nhà đầu tư

Tổ chức

0 nhà đầu tư

Cá nhân

7 nhà đầu tư

Tổng số lượng cổ phần bán được

3.369.328 cổ phần

Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài

0 cổ phần

Tổng giá trị cổ phần bán được

33.693.380.000 đồng

                                                                                                  Nguồn: HNX

Một số thông tin về lĩnh vực hoạt động và cơ cấu sở hữu sau cổ phần hóa của Công ty TNHH MTV In và Văn hóa phẩm

Công ty TNHH MTV In và Văn hóa phẩm tiền thân gồm 3 doanh nghiệp Nhà nước: Công ty Văn hóa phẩm, Công ty Phát triển Kỹ thuật in và Xí nghiệp Nhạc cụ Việt Nam.

Vốn điều lệ sau khi cổ phần hóa: 72.033.550.000 đồng.

Lĩnh vực hoạt động: In ấn.

Cơ cấu sở hữu theo phương án cổ phần hóa được phê duyệt ngày 23/12/2014:

+ Nhà nước: 0%

+ Người lao động trong công ty: 6,4%

+ Nhà đầu tư chiến lược dự kiến: 46,8%

+ Công chúng đầu tư: 46,8%.

Nguồn: HNX

Kết quả, 100% cổ phần đưa ra đấu giá đã được bán cho 7 nhà đầu tư, chiếm 46,8% số cổ phần của công ty sau khi cổ phần hóa. Tổng giá trị cổ phần bán được đạt hơn 33,6 tỷ đồng.