Hải quan Quảng Ninh:

Thêm nhiều giải pháp để về đích

Xuân Hương

Những tháng cuối năm 2018, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đang quyết liệt triển khai các giải pháp thu ngân sách nhà nước, phấn đấu đạt chỉ tiêu điều hành 10.580 tỷ đồng.

Công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cẩm Phả kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu
Công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cẩm Phả kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu

Từ những giải pháp then chốt

Năm 2018, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh được Bộ Tài chính giao dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) 6.000 tỷ đồng, Tổng cục Hải quan giao chỉ tiêu phấn đấu thu NSNN 9.500 tỷ đồng.

Lũy kế đến 31/7/2018, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã thu NSNN đạt 6.375 tỷ đồng, đạt 106,2% dự toán Bộ Tài chính giao, đạt 67,1% chỉ tiêu Tổng cục Hải quan giao, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2017.

Để hoàn thành nhiệm vụ Tổng cục Hải quan giao, phấn đấu đạt chỉ tiêu điều hành 10.580 tỷ đồng, nhiều giải pháp tăng thu, chống thất thu đã được Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh xây dựng và giao cụ thể nhiệm vụ tới từng đơn vị, trong văn bản phát hành ngày 09/8/2018.

Trong 5 tháng cuối năm 2018, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh tiếp tục đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, trọng tâm là thủ tục hải quan, hướng tới nâng tính thuận tiện, dễ dàng trong việc thực hiện quy trình thủ tục hải quan, nâng chất lượng phục vụ doanh nghiệp và giảm thủ tục, thời gian, chi phí cho doanh nghiệp.

Đây là những giải pháp then chốt, được Cục Hải quan Quảng Ninh tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện. Theo đó, trên tinh thần cầu thị, Hải quan Quảng Ninh chủ động nắm tình hình, phân tích những yếu tố tác động tới hoạt động xuất nhập khẩu từ đó tham mưu, đề xuất với các cấp, ngành có giải pháp đồng hành hỗ trợ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hoặc kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

Căn cứ vào thực tế tình hình hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) ở từng địa bàn, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng Chi cục Hải quan trực thuộc trong hoạt động đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp.

Cụ thể: Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái chủ động nắm tình hình và có kế hoạch hỗ trợ thông tin cho các doanh nghiệp XNK hàng hóa qua cửa khẩu Bắc Luân 2; đề xuất giải pháp tạo thuận lợi cho hàng hóa XNK qua cầu phao tạm Km3+4; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai hoạt động quản lý hàng hóa tại Lối mở Pò Hèn.

Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh giao Chi cục Hải quan cảng Cái Lân tiếp tục phối hợp với các cơ quan khối cảng tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho hàng hóa XNK qua cảng CICT và cảng Cái Lân; có giải pháp thu hút doanh nghiệp tham gia XNK qua địa bàn…

Yêu cầu Hải quan cửa khẩu cảng Cẩm Phả nắm bắt kế hoạch nhập khẩu máy móc, thiết bị và hướng dẫn thủ tục nhập khẩu cho các nhà đầu tư một số dự án trong khu kinh tế Vân Đồn để tạo thuận lợi, ổn định nguồn thu NSNN.

Trong những tháng cuối năm, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh cũng sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động XNK hàng hóa trên các địa bàn Chi cục Hải quan cửa khẩu Hoành Mô, Chi cục HQ Bắc Phong Sinh, Chi cục Hải quan cửa khẩu  cảng Vạn Gia để tăng thu NSNN, giữ ổn định nguồn thu từ các mặt hàng thường xuyên làm thủ tục qua địa bàn và làm tốt công tác chống thất thu.

Hình thức đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp tục được Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh triển khai đa dạng, hướng tới nhiều đối tượng doanh nghiệp như: qua email, tin nhắn SMS, fanpage, website, qua hoạt động của các Tổ công tác, qua các hội nghị tham vấn, đối thoại... Trong đó, hình thức tổ chức hội nghị đối thoại, tọa đàm để cơ quan hải quan trực tiếp lắng nghe, giải đáp, chia sẻ và hỗ trợ doanh nghiệp kịp thời tiếp tục được chú trọng thực hiện.

Ngày 14/8/2018, tại Móng Cái, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh tổ chức tọa đàm Hải quan - Doanh nghiệp với các doanh nghiệp XNK qua cửa khẩu Bắc Luân; dự kiến cũng trong tháng 8/2018, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh sẽ tổ chức hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp XNK qua địa bàn tỉnh Quảng Ninh...

Đến tăng cường chống thất thu, chống gian lận thương mại

Song song với các giải pháp cải cách, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các đơn vị làm tốt công tác chống thất thu, chống gian lận thương mại.

Trong đó, tập trung rà soát, nắm chắc tình hình nợ thuế của các đối tượng trên địa bàn, thực hiện phân loại nợ, đánh giá khả năng thu hồi từng khoản nợ theo quy trình quản lý nợ thuế và khoản thu khác đối với hàng hóa XK, NK theo quy định.

Thực hiện kiểm tra trị giá khai báo để xác định dấu hiệu nghi vấn đối với những mặt hàng có chỉ dẫn rủi ro về trị giá trên Hệ thống dữ liệu điện tử hải quan; thực hiện tham vấn toàn bộ các trường hợp có nghi vấn về trị giá khai báo theo quy định.

Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh cũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục nghiên cứu, quán triệt tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các quy trình nghiệp vụ theo chỉ đạo của Tổng cục Hải quan và của Cục Hải quan tỉnh. Đồng thời, chủ động tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ công chức các quy trình nghiệp vụ theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan…

Bên cạnh đó, Hải quan Quảng Ninh cũng sẽ đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, đặc biệt trong những tháng cao điểm dịp lễ, Tết cuối năm; không để hình thành những "điểm nóng" về buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, gian lận.