Hơn 2,5 triệu container được quản lý qua Hệ thống quản lý hải quan tự động

Theo baohaiquan.vn

Ngày 9/8, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn chủ trì Hội nghị đẩy mạnh thực hiện Hệ thống quản lý hải quan tự động trên phạm vi cả nước.

Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ng
Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ng

30/9 phải cơ bản hoàn thành

Phát biểu chỉ đạo, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn nhấn mạnh: Thực hiện Hệ thống quản lý hải quan tự động là chủ trương lớn của Ngành nhằm triển khai các quy định của Luật Hải quan và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

Đồng thời là giải pháp quan trọng để tạo thuận lợi cho hoạt động XNK, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan.

Thời gian qua, các đơn vị đã có nhiều cố gắng và đạt được kết quả nhất định trong thực hiện Hệ thống, tuy nhiên so với mục tiêu, yêu cầu, tiến độ đặt ra, các cục hải quan địa phương phải nỗ lực nhiều hơn nữa.

Tổng cục trưởng yêu cầu lãnh đạo các đơn vị phải quán triệt mục tiêu đến 30/9/2018, tất cả các cục hải quan phải triển khai đồng bộ và cơ bản hoàn thành thực hiện Hệ thống quản lý hải quan tự động với tinh thần “nhanh nhất, cao nhất, khả thi nhất”, nhất là với các địa bàn trọng điểm.

“Lãnh đạo các cục hải quan địa phương phải tổ chức quán triệt ngay tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo Tổng cục tại Hội nghị này trong toàn đơn vị. Bên cạnh đó phải giao chỉ tiêu cụ thể cho các chi cục trưởng. Đồng thời khẩn trương làm việc với các doanh nghiệp liên quan đế quán triệt, phổ biến các nội dung liên quan đến thực hiện Hệ thống quản lý hải quan tự động”- Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn yêu cầu.

Tổng cục trưởng chỉ đạo Cục CNTT và Thống kê hải quan và các đơn vị chức năng khối Tổng cục, các doanh nghiệp CNTT đối tác tích cực hỗ trợ các cục hải quan địa phương triển khai Hệ thống hiệu quả.

Đặc biệt, tuần tới, Cục CNTT và Thống kê hải quan phải hoàn thành dự thảo văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện chi tiết trình lãnh đạo Tổng cục Hải quan ký ban hành để hướng dẫn các cục hải quan địa phương.

Mở rộng đối tượng

Theo Phó Cục trưởng Cục CNTT và Thống kê hải quan Lê Đức Thành, đến nay Hệ thống quản lý hải quan tự động được thực hiện tại 5 cục hải quan địa phương gồm: Hải Phòng, Hà Nội, TP.HCM, Bà Rịa-Vũng Tàu, Quảng Ninh với 81 doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng tham gia.

Trong đó, Cục Hải quan Hải Phòng có 55 doanh nghiệp, Cục Hải quan Bà Rịa-Vũng Tàu có 18 doanh nghiệp; Cục Hải quan TP.HCM có 4 doanh nghiệp; Cục Hải quan Hà Nội có 3 doanh nghiệp và 1 doanh nghiệp tham gia tại Cục Hải quan Quảng Ninh.

Đến nay, Hệ thống thực hiện quản lý với hơn 1,473 triệu container hàng nhập khẩu và gần 1,058 triệu container hàng xuất khẩu.

Ngoài ra, Hệ thống thực hiện quản lý gần 28,5 triệu kiện hàng xuất khẩu, hơn 13,4 triệu kiện hàng nhập khẩu và nhiều hàng rời, hàng lỏng…

Trong đó, Cục Hải quan Hải Phòng có kết quả triển khai cao nhất, chiếm tỷ lệ áp đảo trong hầu hết các loại hàng hóa thực hiện của toàn Ngành.

Về mục tiêu triển khai thời gian tới, Phó Cục trưởng Cục CNTT và Thống kê hải quan cho biết, địa bàn sẽ được mở rộng hơn.

“Trước đây chúng ta mới thực hiện tại cảng biển và cảng hàng không của 11 cục hải quan địa phương. Nhưng theo Kế hoạch 3009 ngày 30/5/2018 của Tổng cục Hải quan, Hệ thống sẽ triển khai tại tất cả các kho, bãi, cảng biển, cảng hàng không, địa điểm chịu sự giám sát hải quan…”- ông Lê Đức Thành nói.