Thêm nhiều tín hiệu lạc quan ở nhóm ngân hàng thương mại cổ phần

Theo infonet.vn

(Tài chính) Cả tổng tài sản lẫn vốn tự có của nhóm các ngân hàng thương mại cổ phần tiếp tục tăng.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa cập nhật một loạt các số liệu về tình hình hoạt động của các tổ chức tín dụng đến 31/20/2014.

Theo đó, trong tháng 10, tổng tài sản của các tổ chức tín dụng (TCTD) đã tăng thêm 12.860 tỷ đồng so với cuối tháng 9 và tăng 418.754 tỷ đồng, tương đương tăng 6,34% so với cuối năm 2013. Trong đó, chỉ có khối Ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) và TCTD hợp tác là có tổng tài sản tăng, còn các khối khác đều giảm.

Cụ thể, đến cuối tháng 10, tổng tài sản của khối NHTMCP đạt 2.624.167 tỷ đồng, tăng 26.171 tỷ đồng tức xấp xỉ 1% so với cuối tháng 9 và tăng 160.722 tỷ đồng tương đương 6,5% so với cuối năm 2013. Tổng tài sản của nhóm tổ chức tín dụng hợp tác đạt 84.796 tỷ đồng, tăng 992 tỷ đồng tương đương tăng 1,18% so với thời điểm cuối tháng 9.

Trong khi đó, tổng tài sản của khối NHTMNN giảm 6.484 tỷ đồng trong tháng 10 so với tháng 9, xuống còn 2.172.017 tỷ đồng. So với cuối năm 2013, tổng tài sản của khối này vẫn tăng 207.146 tỷ đồng, tương đương tăng 8,27%.

Tổng tài sản của khối ngân hàng liên doanh, nước ngoài giảm 7.331 tỷ đồng trong tháng 10 xuống 691.112 tỷ đồng; của nhóm công ty tài chính, cho thuê giảm 488 tỷ đồng xuống 62.530 tỷ đồng.

Về vốn tự có của toàn hệ thống tăng 862 tỷ đồng so với cuối tháng 9, lên 497.236 tỷ đồng, tuy nhiên trong tháng 10 chỉ có khối cổ phần và ngân hàng liên doanh, nước ngoài là có vốn tự có tăng. Cụ thể, vốn tự có của khối NHTMCP tăng 883 tỷ đồng lên 203.280 tỷ đồng, vốn tự có của nhóm ngân hàng liên doanh, nước ngoài tăng 19 tỷ đồng lên 108.210 tỷ đồng.

Trong khi đó, vốn tự có của khối NHTMNN giảm 11 tỷ đồng xuống còn 168.283 tỷ đồng; khối công ty tài chính, cho thuê giảm 28 tỷ xuống còn 14.998 tỷ đồng.

Như vậy, nhóm NHTMCP là nhóm duy nhất có cả hai chỉ số tổng tài sản và vốn tự có đều tăng trong tháng qua.

Cũng theo số liệu của NHNN, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) của toàn hệ thống cuối tháng 10 đạt 13,22%, cao hơn nhiều mức cho phép là 9%. Trong đó, tỷ lệ an toàn vốn của nhóm công ty tài chính và tổ chức tín dụng đạt hơn 30%; CAR của nhóm các NHTMCP là 12,27% trong khi của nhóm NHTMNN là 9,89%.


Thêm nhiều tín hiệu lạc quan ở nhóm ngân hàng thương mại cổ phần (1)
Tình hình hoạt động của các TCTD cập nhật tại thời điểm 31/10/2014. Nguồn: NHNN


Đơn vị tính:
- Tốc độ tăng trưởng so với cuối năm 2013
- Số tuyệt đối về tổng tài sản, vốn tự có, vốn điều lệ: tỷ đồng
- Tốc độ tăng trưởng, các tỷ lệ: %