Thí điểm thu phí không dừng tại một số tuyến cao tốc

Minh Trang (Báo Nhân dân)

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã có ý kiến chỉ đạo Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, lựa chọn một số tuyến cao tốc tại mỗi vùng miền để triển khai thí điểm áp dụng hình thức chỉ thu phí điện tử không dừng (ETC), phục vụ các phương tiện có đủ điều kiện tham gia dịch vụ ETC.

Nhân viên Công ty cổ phần Giao thông số (VDTC), thuộc Tập đoàn Viettel triển khai dán thẻ thu phí điện tử không dừng ePass cho các phương tiện.
Nhân viên Công ty cổ phần Giao thông số (VDTC), thuộc Tập đoàn Viettel triển khai dán thẻ thu phí điện tử không dừng ePass cho các phương tiện.

Phó Thủ tướng lưu ý các đơn vị tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông tối thiểu 3 tháng trước khi thực hiện; tổ chức phân luồng giao thông hợp lý để hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân cũng như lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư.

Nhằm phát huy hiệu quả, lợi ích thiết thực trong việc sử dụng dịch vụ ETC theo yêu cầu của Quốc hội và Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan, đơn vị liên quan phải xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cần ưu tiên giải quyết.

Bộ Giao thông vận tải và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo nhà đầu tư BOT, nhà cung cấp dịch vụ thu phí khẩn trương lắp đặt thiết bị ETC đối với các làn thu phí còn lại, bảo đảm tại mỗi trạm thu phí BOT, chỉ duy trì 1 làn thu phí hỗn hợp theo đúng quy định, hoàn thành việc này trong quý I/2022. Đồng thời, khắc phục triệt để các khiếm khuyết nảy sinh trong quá trình vận hành hệ thống ETC, bảo đảm thuận tiện nhất cho phương tiện giao thông.

Các cơ quan, đơn vị vận động, yêu cầu chủ phương tiện giao thông thuộc đối tượng thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ phải dán thẻ và sử dụng dịch vụ ETC để lưu thông qua trạm thu phí; chỉ đạo nhà cung cấp dịch vụ thu phí tiếp tục cải thiện, đa dạng hóa hình thức nạp tiền, trả tiền tạo thuận tiện cho người sử dụng, bảo đảm đến tháng 6/2022 đạt tối thiểu 90% phương tiện giao thông thuộc đối tượng thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ được dán thẻ để sử dụng dịch vụ ETC.

Phó Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo triển khai hệ thống thu phí điện tử không dừng tại các dự án do Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) quản lý, hoàn thành trong quý I/2022. Bộ Công an chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp nhà đầu tư BOT, nhà cung cấp dịch vụ thu phí điều tiết giao thông; xử lý nghiêm đối với người điều khiển phương tiện không đủ điều kiện đi vào làn thu phí ETC gây cản trở giao thông.