Đầu tư thu phí không dừng với hai tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn và Cam Lộ - La Sơn

Theo Lê Hòa/baokiemtoannhanuoc.vn

Dự án thu phí tự động không dừng sẽ bắt đầu triển khai thực hiện tại hai tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn và Cam Lộ - La Sơn từ cuối tháng 6/2021 và vận hành hệ thống thu phí vào tháng 4/2022.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa trình Bộ Giao thông vận tải Đề án đầu tư hệ thống thu phí tự động không dừng hai tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn và Cam Lộ - La Sơn. Đây là hai dự án thành phần của cao tốc Bắc - Nam phía Đông được thực hiện theo hình thức đầu tư công.

Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, hiện các đoạn tuyến Cao Bồ - Mai Sơn và Cam Lộ - La Sơn đang hoàn thiện, dự kiến đưa vào vận hành khai thác trong năm 2021.

Tuy nhiên, hạng mục thu phí điện tử không dừng chưa có trong các dự án thành phần này, do đó, có thể triển khai theo phương án tách thành dự án riêng hoặc điều chỉnh các dự án thành phần để bổ sung hạng mục thu phí điện tử không dừng.

Trong đó, đoạn Cao Bồ - Mai Sơn khi đưa vào thu phí sẽ kết nối với hệ thống thu phí trên đoạn Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình tạo thành hệ thống thu phí kín Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn. Đoạn Cam Lộ - La Sơn kết nối với đoạn La Sơn - Túy Loan và Đà Nẵng - Quảng Ngãi tạo thành hệ thống thu phí kín Cam Lộ - La Sơn - Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Về lộ trình thực hiện, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề xuất, Dự án sẽ bắt đầu triển khai từ cuối tháng 6/2021 và vận hành hệ thống thu phí vào tháng 4/2022.