Thị trường chứng khoán Việt Nam tháng 1-2/2017


Bảng 1: Giao dịch cổ phiếu tại HSX từ 3/1/2017 đến ngày 28/2/2017

Tuần

3/1 -25/1

2/2 - 3/2

6/2-10/2

13/2-17/2

20/2-24/2

27/2-28/2

VN-Index (điểm)

672,01- 697,28

700,35 - 703,18

700,04-703,78

705,9-711,57

710,59-717,24

710,79 - 717,44

KLGD (cổ phiếu)

7.043.034.115

208.892.820

724.666.958

865.198.923

1.100.893.888

374.077.694

GTGD (tỷ VND)

14.615,35

4.327,62

14.472,19

16.350,33

18.893,55

6.492,88

Nguồn: HSX

 

Bảng 2: Giao dịch cổ phiếu tại HNX từ 3/1/2017 đến ngày 28/2/2017

Tuần

3/1 -25/1

2/2 - 3/2

6/2-10/2

13/2-17/2

20/2-24/2

27/2-28/2

HNX-Index (điểm)

81,33- 84,46

84,64-85,03

84,97-86,04

85,65-86,43

86,27-86,86

86,63-86,86

KLGD (cổ phiếu)

109.596.479

45.255.584

198.876.008

237.774.695

265.959.836

117.009.211

GTGD (tỷ VND)

1.728,95

431,9

1.864,7

2.311,56

2.419,3

934,1

Nguồn: HNX

 

Bảng 3: Giao dịch cổ phiếu tại Upcom từ 3/1/2017 đến ngày 28/2/2017

Tuần

3/1 -25/1

2/2 - 3/2

6/2-10/2

13/2-17/2

20/2-24/2

27/2-28/2

UPCoM-Index (điểm)

53,85 - 54,68

55,12-55,31

54,78-54,99

54,86-55,11

55,08-55,92

56,38-56,68

KLGD (cổ phiếu)

38.418.639,00

7.620.930,00

25.491.910,00

43.937.146,00

89.202.824

32.038.951

GTGD (tỷ VND)

630,97

219,51

612,43

703,86

1.580,14

768,02

Nguồn: HNX

Thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2017 diễn biến theo chiều hướng khá tích cực. Cụ thể, chỉ số VN-Index tăng từ 672,01 điểm (ngày 3/1) lên 717,44 điểm (ngày 27/2). Cùng với sự tăng lên về mặt điểm số, tính thanh khoản của thị trường được cải thiện đáng kể với giá trị giao dịch bình quân mỗi phiên lên đến trên 3.000 tỷ đồng trong tháng 2/2017.