Thị trường tiền tệ tháng 5/2017


LÃI SUẤT BÌNH QUÂN LIÊN NGÂN HÀNG THÁNG 5/2017 (% năm)

Thời hạn

Tuần từ 03-05/05

Tuần từ 08-12/05

Tuần từ 15-20/05

Tuần từ 22-26/5

Tuần từ 28-31/05

Qua đêm

4,48 – 4,46

4,45 – 4,22

4,20 – 3,79

3,83 – 2,84

2,62 – 2,04

1 tuần

4,78 – 4,67

4,47 – 4,55

4,52 – 3,90

3,84 – 2,93

2,73 – 2,40

2 tuần

4,87 – 4,80

4,84 – 4,56

4,51 – 4,03

3.97 – 3,13

2,92 – 2,90

1 tháng

4,88 – 5,03

4,76 – 4,69

4,69 – 4,29

5,13 – 3,55

3,54 – 3,66

3 tháng

4,94 – 4,99

5,02 – 4,99

5,01 – 4,69

4,73 – 4,24

4,58 – 4,48

6 tháng

5,12 – 4,83

4,82 – 5,20

5,53 -5,14

5,20 – 5,19

5,03 – 5,00

9 tháng

-

5,80 – 5,80

-

-

-

Doanh số giao dịch (tỷ VND)

96.156

151.437

162.597

145.597

113.721

Nguồn: NHNN

Trong tháng 5/2017, tỷ giá VND/USD có diễn biến giảm dần. Cụ thể, tỷ giá đạt mức cao nhất 22.785 VND/USD (ngày 4/5), thấp nhất 22.715 VND/USD (ngày 15/5). Tính đến 31/5/2017, chỉ số giá USD giảm 0,065% so với cuối tháng 4/2017.

DIỄN BIẾN THAY ĐỔI TỶ GIÁ VND/USD (THÁNG 5/2017)

 

Tuần từ 1/5 – 5/5

Tuần từ 8/5 – 12/5

Tuần từ 15/5 – 20/5

Tuần từ 22/5 – 26/5

Tuần từ 28/5 – 31/5

Giá mua vào

22.695 – 22.690

22.695 – 22.655

22.645 – 22.660

22.660 – 22.680

22.690 – 22.680

Giá bán ra

22.765 – 22.760

22.765 – 22.725

22.715 – 22.730

22.730 – 22.750

22.760 – 22.750

Nguồn: Vietcombank.com

 Chỉ số USD -Index tháng 5 diễn biến với xu hướng chính là giảm. Chỉ số đạt mức cao nhất tại 99,65 (ngày 11/5) và thấp nhất tại 96,98 (ngày 31/5).

CHỈ SỐ USD THÁNG 5/2017

 

Tuần từ 1/5 – 5/5

Tuần từ 8/5 – 12/5

Tuần từ 15/5 – 20/5

Tuần từ 22/5 – 26/5

Tuần từ 2/5 – 31/5

USD -index (điểm)

99,15 – 98,58

99,16 – 99,19

98,88 – 97,12

96,99 – 97,40

97,59 – 96,98

Nguồn: www.marketwatch.com