Thị trường tiền tệ tháng 7/2016


LÃI SUẤT BÌNH QUÂN LIÊN NGÂN HÀNG THÁNG 6/2016 (% năm)

Thời hạn

Ngày 1/7

Tuần từ 4/7 – 8/7

Tuần từ 11/7 – 15/7

Tuần từ 18/7 – 22/7

Tuần từ 25/7 – 29/7

Qua đêm

1,57

1,45 – 0,98

0,97 – 1,03

1,04 – 1,15

1,20 – 1,28

1 tuần

1,65

1,71 – 1,31

1,20 – 1,22

1,27 – 1,34

1,36 – 1,32

2 tuần

2,03

2,38 – 1,59

1,38 – 1,46

1,41 – 1,54

1,54 – 1,56

1 tháng

2,40

2,83 – 2,20

2,21 – 2,15

2,19 – 2,23

2,27 – 2,22

3 tháng

4.12

3,80 – 4,09

4,11 – 3,84

3,44 – 3,96

3,69 – 3,80

6 tháng

-

4,55 – 4,40

4,50

4,40

4,70 – 4,59

9 tháng

-

-

-

6,00

-

Doanh số giao dịch (tỷ đồng)

22.115

82.685

102.014

103.644

120.126

Nguồn: NHNN

Trong tháng 7/2016, tỷ giá VND/USD tương đối ổn định. Cụ thể, tỷ giá trung tâm của VND so với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố tại ngày 31/7/2016 là 21.862 VND/USD, với biên độ +/-3%. Chỉ số giá USD tháng 7/2016 giảm 0,21% so với tháng trước; giảm 1,02% so với tháng 12/2015 và tăng 2,21% so với cùng kỳ năm 2015.

DIỄN BIẾN THAY ĐỔI TỶ GIÁ VND/USD THÁNG 7/2016


Ngày 1/7

Tuần từ 4/7 – 8/7

Tuần từ 11/7 – 15/7

Tuần từ 18/7 – 22/7

Tuần từ 25/7 – 29/7

Giá mua vào

22.270

22.260 – 22.260

22.260 – 22.260

22.250 – 22.250

22.250 – 22.250

Giá bán ra

22.340

22.330 – 22.330

22.330 – 22.330

22.330 – 22.330

22.330 – 22.330

Nguồn: Vietcombank.com

Chỉ số USD - Index trong tháng 7 diễn biến tăng là chính. Chỉ số đạt mức cao nhất tại 97,26 (ngày 25/7) và thấp nhất tại 95,51 (ngày 04/7). Trong tháng 7, đồng EUR tăng nhẹ 0,26% so với đồng USD. Diễn biến cặp tỷ giá EUR/USD: 1 EUR đổi được 1,1106 USD (ngày 1/7), 1,1044 USD (ngày 11/7), 1,1020 USD (ngày 21/7), 1,1084 USD (ngày 29/7).

CHỈ SỐ USD THÁNG 7/2016


Tuần từ 4/7 – 8/7

Tuần từ 11/7 – 15/7

Tuần từ 18/7 – 22/7

Tuần từ 25/7 – 29/7

USD index (điểm)

95,51 – 96,25

96,55 – 96,10

96,55 – 96,97

97,26 – 96,66

Nguồn: www.marketwatch.com