Thiết lập cơ chế hợp tác liên nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam - Cuba


Tối 20/4, giờ Việt Nam, tại Nhà Quốc hội Cuba - Capitolio, Thủ đô La Habana, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hoà Cuba, ngay sau hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cộng hoà Cuba Esteban Lazo Hernández đã ký thoả thuận hợp tác, chính thức thiết lập cơ chế hợp tác liên nghị viện giữa Quốc hội hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cộng hoà Cuba Esteban Lazo Hernández ký thoả thuận hợp tác, chính thức thiết lập cơ chế hợp tác liên nghị viện giữa Quốc hội hai nước.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cộng hoà Cuba Esteban Lazo Hernández ký thoả thuận hợp tác, chính thức thiết lập cơ chế hợp tác liên nghị viện giữa Quốc hội hai nước.

Thoả thuận được ký kết nhằm phát triển hợp tác giữa Quốc hội hai nước. Theo đó, Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Cuba đánh giá cao mối quan hệ lịch sử, thắm thiết giữa Việt Nam và Cuba, với đặc trưng là sự tin cậy chính trị, tình đoàn kết, anh em giữa Đảng, Chính phủ, Quốc hội và hai dân tộc.

Trên cơ sở kế thừa các di sản trường tồn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng Tư lệnh Fidel Castro Ruz - những người đã đặt nền móng cho mối quan hệ anh em song phương; sự tương đồng cao về nhiều mặt trong hệ thống tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội của hai Nhà nước thúc đẩy việc trao đổi kinh nghiệm rộng rãi cho quá trình xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước; xác định tầm quan trọng của quan hệ nghị viện trong sự phát triển các mối quan hệ giữa hai Nhà nước, Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Cuba thống nhất tăng cường hợp tác giữa hai Quốc hội, tập trung vào các lĩnh vực như: trao đổi đoàn giữa Quốc hội hai nước; đẩy mạnh các hoạt động nhằm phát triển mối quan hệ trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là các lĩnh vực chính trị - ngoại giao, kinh tế, thương mại, tài chính, hợp tác và văn hóa xã hội...

Hai bên thúc đẩy chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy các mối quan hệ thông qua hoạt động của các nhóm nghị sĩ hữu nghị; hỗ trợ tăng cường kết nối với các nhóm nghị sĩ hữu nghị tại châu Á và Mỹ Latinh; tham vấn và phối hợp lập trường về các vấn đề cùng quan tâm giữa các đoàn đại biểu của các Bên trong khuôn khổ các tổ chức nghị viện quốc tế.

Phối hợp giám sát, đôn đốc việc thực hiện các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế song phương mà hai nước đã ký kết; trao đổi thông tin định kỳ; phát triển nguồn nhân lực thông qua trao đổi kinh nghiệm bằng các hình thức có thể; thúc đẩy các hoạt động ủng hộ và đoàn kết giữa các Bên.

Hai bên sẽ tổ chức các cuộc họp liên nghị viện song phương ở cấp cao do Chủ tịch Quốc hội hoặc Phó Chủ tịch Quốc hội chủ trì 2 năm một lần, luân phiên tại trụ sở của mỗi Bên. Các cuộc gặp trực tuyến hoặc trực tiếp giữa các Ủy ban của Quốc hội hai nước sẽ được tổ chức định kỳ. Trên cơ sở các mối quan tâm và điều kiện thực tế, các Bên sẽ quyết định các chủ đề và hình thức làm việc.

Các cuộc trao đổi giữa các Nhóm Nghị sĩ hữu nghị, Ban Thư ký Quốc hội hai nước sẽ được tổ chức theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến nhằm góp phần thúc đẩy quan hệ song phương và trao đổi kinh nghiệm trên các lĩnh vực thực tiễn và ưu tiên của mỗi nước.

Trước khi cùng tham dự các diễn đàn đa phương liên nghị viện quốc tế, các Bên trao đổi nhằm phối hợp hoạt động về thảo luận về các vấn đề cùng quan tâm. Trao đổi kinh nghiệm thực tiễn trong việc thực thi quyền hạn của Quốc hội hai nước, đặc biệt là các quyền hạn liên quan đến hoạt động lập pháp và giám sát.

Theo Báo Đại biểu Nhân dân/daibieunhandan.vn