Thông báo danh sách người dự tuyển đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển dụng viên chức Tạp chí Tài chính năm 2022 (Vòng 2)


Hội đồng xét tuyển viên chức Tạp chí Tài chính thông báo danh sách người dự tuyển đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển dụng viên chức Tạp chí Tài chính năm 2022 (Vòng 2).

1. Danh sách người dự tuyển đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham gia xét tuyển Vòng 2:

Danh sách người dự tuyển đủ điều kiện tham gia xét tuyển Vòng 2:
Danh sách đính kèm.

Danh sách người dự tuyển không đủ điều kiện tham gia xét tuyển Vòng 2:
Danh sách đính kèm.

2. Thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển Vòng 2:

- Thời gian: Từ 8 giờ 00 phút ngày 28/02/2023.

- Địa điểm: Phòng họp Tầng 1, Tòa nhà Dự án, số 4 ngõ Hàng Chuối 1, phố Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

3. Hình thức và nội dung xét tuyển:

- Hình thức: Phỏng vấn.

- Nội dung: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển theo yêu cầu vị trí việc làm dự tuyển.

4. Phí tham dự xét tuyển Vòng 2: 500.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng chẵn), đề nghị người dự tuyển nộp trong ngày 27/02/2023 bằng một trong hai hình thức:

- Nộp tiền mặt trực tiếp tại: Tạp chí Tài chính - Phòng 403, Tòa nhà dự án, số 04 ngõ Hàng Chuối 1, phố Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

- Chuyển tiền vào khoản: Tạp chí Tài chính, số tài khoản: 0011002409533, tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam. Ghi rõ họ tên người chuyển, nội dung: Phí tham dự xét tuyển Vòng 2, vị trí tuyển dụng.

Cụ thể, Thông báo, Danh sách người dự tuyển đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển dụng viên chức Tạp chí Tài chính năm 2022 (Vòng 2) đính kèm:

Thông báo danh sách người dự tuyển đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển dụng viên chức Tạp chí Tài chính năm 2022 (Vòng 2).

Danh sách người dự tuyển đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển dụng viên chức Tạp chí Tài chính năm 2022 (Vòng 2).

 

 

Danh sách người dự tuyển không đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển dụng viên chức Tạp chí Tài chính năm 2022 (Vòng 2).