Thông báo số 2778/TB-KBNN:

Thông báo tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 6/2020


Ngày 29/5/2020, Kho bạc Nhà nước có Thông báo số 2778/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 6/2020.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông báo số 2778/TB-KBNN.