Thông báo về việc tổ chức đánh giá năng lực, kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, tin học tại kỳ xét tuyển viên chức Tạp chí Tài chính năm 2022


Hội đồng xét tuyển viên chức Tạp chí Tài chính thông báo tới người tham gia kỳ xét tuyển viên chức năm 2022 về việc đánh giá năng lực, kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, tin học như sau:

1. Đối với đánh giá năng lực, kỹ năng sử dụng ngoại ngữ (tiếng Anh):

- Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 23/02/2023.

- Địa điểm: Phòng họp Tầng 1, Tòa nhà Dự án, số 4 ngõ Hàng Chuối 1, phố Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

2. Đối với đánh giá năng lực, kỹ năng sử dụng tin học:

- Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 23/02/2023.

- Địa điểm: Phòng họp Tầng 1, Tòa nhà Dự án, số 4 ngõ Hàng Chuối 1, phố Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

3. Hình thức và nội dung đánh giá:

- Hình thức: Phỏng vấn.

- Nội dung: Đánh giá năng lực, kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, tin học theo yêu cầu của vị trí việc làm tương ứng.

Cụ thể Quyết định, Thông báo và các danh sách người dự tuyển tham gia đánh giá năng lực, kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, tin học đính kèm:

Quyết định về việc ban hành nội quy kiểm tra, xét tuyển viên chức Tạp chí Tài chính năm 2022.

Thông báo về việc tổ chức đánh giá năng lực, kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, tin học tại kỳ xét tuyển viên chức Tạp chí Tài chính năm 2022.

Danh sách người dự tuyển tham gia đánh giá năng lực, kỹ năng sử dụng ngoại ngữ.

Danh sách người dự tuyển tham gia đánh giá năng lực, kỹ năng sử dụng tin học.