Thông qua 05 luật, 17 nghị quyết tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

Việt Hoàng

Tổng Thư ký Quốc hội vừa ban hành Văn bản số 1249/TTKQH-TT ngày 28/6/2022 về việc công bố Nghị quyết số 63/2022/QH15 vừa được Quốc hội khóa XV thông qua. Nghị quyết nêu rõ, tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội đã xem xét, quyết định thông qua 05 luật và 17 nghị quyết.

Quang cảnh Lễ khai mạc Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.
Quang cảnh Lễ khai mạc Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

Nghị quyết số 63/2022/QH15 nêu rõ, tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội đã xem xét, quyết định thông qua 05 luật gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Điện ảnh, Luật Thi đua, khen thưởng và Luật Cảnh sát cơ động.

Đồng thời, thông qua 17 nghị quyết gồm: Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022; Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa; Nghị quyết về thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam; Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023; Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19…

Quốc hội quyết nghị kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 42/2017/QH14 thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, thống nhất kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ quy định của Nghị quyết số 42/2017/QH14 từ ngày 15/8/2022 đến hết ngày 31/12/2023.

Về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Quốc hội đề nghị Chính phủ thực hiện nghiêm túc kế hoạch giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021” của Quốc hội. Triệt để tiết kiệm chi tiêu ngân sách nhà nước; Kiên quyết thu hồi đất đã giao nhưng chưa đưa vào sử dụng hoặc sử dụng sai mục đích; báo cáo Quốc hội tại kỳ họp giữa năm hằng năm. Đồng thời, có giải pháp khắc phục các bất cập trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên tái chế và năng lượng tái tạo; quản lý khai thác, sử dụng tài nguyên số, băng tần số vô tuyến điện, kho số viễn thông, cơ sở dữ liệu...

Bên cạnh đó, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng cường thanh tra, kiểm tra cán bộ, công chức thực thi công vụ. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong cung cấp dịch vụ công, giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp...

Ngoài ra, Quốc hội cũng đồng ý với đề nghị của Chính phủ về việc chuyển vốn vay về cho vay lại, bảo lãnh Chính phủ thành cấp phát ngân sách Nhà nước cho 05 dự án, gồm: 01 dự án do Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) làm chủ đầu tư và 04 dự án do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm chủ đầu tư.

Tại Nghị quyết số 63/2022/QH15, Quốc hội yêu cầu Chính phủ tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đại học; kiểm soát chặt chẽ việc biên soạn và xuất bản sách giáo khoa. Bổ sung sách giáo khoa vào Danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá khi sửa đổi Luật Giá...

Trước mắt, Chính phủ chỉ đạo các Bộ liên quan có biện pháp hạ giá thành sách giáo khoa phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội; tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ hoặc trợ giá sách giáo khoa đối với học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, miền núi, vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo quy định; nghiêm túc thực hiện đúng các quy định về tài liệu tham khảo, tránh lãng phí.