Thông quan hàng hóa chuyển phát nhanh tại địa điểm kiểm tra tập trung?

PV.

(Tài chính) Công ty TNT - Vietrans Express Worldwide VN (TP. Hồ Chí Minh) vừa có công văn số 0205/TNT-PPGSQL ngày 28/03/2013 gửi Tổng cục Hải quan đề nghị hướng dẫn về việc thông quan hàng hóa chuyển phát nhanh tại địa điểm kiểm tra tập trung.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Trả lời về những băn khoăn của Công ty TNT- Vietrans Express Worldwide VN, Tổng cục Hải quan đã có văn bản số 3168/TCHQ-GSQL giải đáp thắc mắc. Theo đó, Công văn của Tổng cục Hải quan cho biết:

Thứ nhất, căn cứ báo cáo kinh doanh của các doanh nghiệp trong điều kiện hiện nay, đồng thời căn cứ địa điểm của Công ty TNT - Vietrans Express Worldwide VN có kết hợp kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh đường bộ, Tổng cục Hải quan đồng ý gia hạn cho Công ty TNT - Vietrans Express Worldwide VN thực hiện kinh doanh tại địa điểm hiện nay theo hợp đồng đã liên kết đã ký.

Thứ hai, hiện nay Tổng cục Hải quan đang rà soát quy hoạch lại các địa điểm thông quan cho hàng hóa chuyển phát nhanh nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đồng thời đảm bảo quản lý Nhà nước về Hải quan, vì vậy đề nghị Công ty TNT - Vietrans Express Worldwide VN nghiên cứu định hướng lựa chọn địa điểm kinh doanh phù hợp với chủ trương của Tổng cục Hải quan.