Thông tin giá vàng ngày 26/10/2015

Trung tâm nghiên cứu và khảo sát thị trường Bảo Tín Minh Châu

Thời điểm: 15h chiều Đơn vị: Triệu đồng

a. Giá Vàng Rồng Thăng Long

Mua vào (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Bán ra (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Chênh lệch

(Đồng/lượng)

31,59 (+0,05)

32,04 (+0,05)

450

* Mức tăng giá của Vàng Rồng Thăng Long so với thời điểm 9h sáng nay (26/10/2015).

b. Giá vàng thế giới

Mua vào
(Tăng/giảm)

Bán ra
(Tăng/giảm)

Chênh lệch giá VN-thế giới (tăng/giảm)

USD/oz

1162.76 (tăng)

1162.77 (tăng)

Triệu đồng/lượng*

31,31 (-0,07)

31,32 (-0,07)

0,72 (+0,12)

* Quy đổi theo giá bán ra USD của VCB vào thời điểm 15h chiều nay (26/10/2015), giá vàng thế giới giảm 70.000 đồng/lượng, đạt giao dịch ở mức 31,32 triệu đồng/lượng so với thời điểm 9h sáng nay (26/10/2015).