Thông tư số 29/2020/TT-BTC

Thông tư số 29/2020/TT-BTC:


Thông tư số 29/2020/TT-BTC ngày 17/04/2020 về hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 29/2020/TT-BTC.