Thu hút vốn đầu tư qua hình thức hợp đồng đối tác công - tư

Theo Cao Tân/nhandan.vn

Ngày 7/7, tại TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) tổ chức Hội thảo “Thu hút nguồn vốn đầu tư chất lượng cao thông qua hình thức hợp đồng đối tác công - tư”.

Quang cảnh hội thảo “Thu hút nguồn vốn đầu tư chất lượng cao thông qua hình thức hợp đồng đối tác công - tư”.
Quang cảnh hội thảo “Thu hút nguồn vốn đầu tư chất lượng cao thông qua hình thức hợp đồng đối tác công - tư”.

Theo ITPC, hiện TP. Hồ Chí Minh có 22 dự án theo hình thức PPP đã ký kết hợp đồng đang triển khai thực hiện với tổng mức đầu tư 64.244 tỷ đồng. Trong đó, có 11 dự án đã hoàn thành công tác xây dựng hoặc đang trong giai đoạn thực hiện hợp đồng và 11 dự án chưa hoàn thành công tác thi công xây dựng.

Về hình thức hợp đồng, có 12 dự án thực hiện theo hình thức hợp đồng BT (hợp đồng xây dựng-chuyển giao), 7 dự án thực hiện theo hình thức hợp đồng BOT (hợp đồng xây dựng-kinh doanh-chuyển giao); 2 dự án thực hiện theo hình thức hợp đồng BOO (hợp đồng xây dựng-sở hữu-kinh doanh); 1 dự án thực hiện theo hình thức hợp đồng BT kết hợp BOT. Trong 22 dự án này, có 14 dự án thuộc lĩnh vực giao thông, 2 dự án thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, 4 dự án thuộc lĩnh vực môi trường và 2 dự án thuộc lĩnh vực khác.

Tại hội thảo, các đại biểu cho rằng, hình thức hợp đồng đối tác công-tư (PPP) có vai trò rất quan trọng triển khai các dự án cũng như thúc đẩy kinh tế, xã hội. Các quốc gia trong khu vực như Philippines, Indonesia, Thái Lan đang đẩy nhanh quá trình sửa đổi các quy định và hình thức PPP hiện có để thu hút đầu tư tư nhân qua hình thức PPP hấp dẫn hơn. Cũng như các quốc gia trong khu vực, Việt Nam ngày càng hoàn thiện hơn về khung pháp lý để thu hút đầu tư qua hình PPP.

Hội thảo đã giới thiệu các quy định và cung cấp đến các doanh nghiệp, đơn vị liên quan những thông tin cần lưu ý khi thực hiện dự án theo hình thức PPP.