Thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2022 đạt hơn 941 nghìn tỷ đồng

Thiết kế: Gia Hân

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, kết quả thu, chi ngân sách nhà nước trong 6 tháng đầu năm đạt được kết quả tích cực. Trong đó, thu ngân sách ước đạt 941,3 nghìn tỷ đồng, chi ngân sách ước đạt 713 nghìn tỷ đồng.

Thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2022 đạt hơn 941 nghìn tỷ đồng - Ảnh 1