Thu ngân sách nhà nước gần 1.190 tỷ đồng từ hậu kiểm

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Tính đến ngày 22/9, lực lượng kiểm tra sau thông quan (KTSTQ) hải quan đã tiến hành 1.835 cuộc kiểm tra sau thông quan (hậu kiểm), ra quyết định truy thu thuế 1.209 tỷ đồng; thực thu vào ngân sách nhà nước (NSNN)1.189 tỷ đồng (gấp 2,3 lần cùng kỳ năm 2014), đạt 74% chỉ tiêu.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Trong quý III/2015 (từ ngày 15/6 đến 15/9/2015), công tác hậu kiểm được đẩy mạnh và đạt được kết quả tích cực so với cùng kỳ và kế hoạch đề ra.

Cụ thể, đã thực hiện kiểm tra 1.091 cuộc hậu kiểm, trong đó, kiểm tra tại trụ sở người khai hải quan 414 cuộc; đã ra quyết định truy thu 594,96 tỷ đồng; đã thực thu vào ngân sách nhà nước hơn 628,92 tỷ đồng.

Riêng Cục KTSTQ đã thực hiện kiểm tra 86 cuộc hậu hiểm, ra quyết định truy thu 434,25 tỷ đồng, đã thực thu vào NSNN 424,35 tỷ đồng (gấp 3,8 lần cùng kỳ năm 2014), đạt 106% chỉ tiêu được giao.

Theo Cục KTSTQ, từ đầu năm đến nay, lực lượng hậu kiểm toàn ngành Hải quan đã thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao; hoàn thành điều chỉnh kế hoạch hậu kiểm đánh giá tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp và kiểm tra theo chuyên đề năm 2015 cho 26 cục hải quan tỉnh, thành phố. Xây dựng danh sách doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu lớn để phục vụ kế hoạch hậu kiểm những tháng cuối năm và làm cơ sở nguồn để xây dựng kế hoạch kiểm tra năm 2016.

Về cơ bản các cục hải quan tỉnh, thành phố lớn trên toàn quốc đã triển khai thu thập thông tin theo chuyên đề, qua đó phát hiện dấu hiệu vi phạm đối với các doanh nghiệp có rủi ro cao, có dấu hiệu vi phạm, góp phần ngăn chặn kịp thời các trường hợp sai phạm, gian lận, trốn thuế gây thất thu ngân sách.../.