Thu ngân sách quý I/2022 do cơ quan thuế quản lý đạt trên 389 nghìn tỷ đồng

Việt Dũng

Với nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thu ngay trong những ngày đầu năm đã góp phần đưa tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) do cơ quan thuế quản lý đạt trên 389 nghìn tỷ đồng trong quý đầu năm, bằng 105,3% so với cùng kỳ năm 2021.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Báo cáo của Tổng cục Thuế cho thấy, trong quý đầu năm, tổng thu nội địa ước đạt 374.581 tỷ đồng, bằng 32,7% so với dự toán, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm 2021; Thu từ dầu thô ước đạt 14.739 tỷ đồng, bằng 52,3% so với dự toán, tăng 67,6% so với cùng kỳ.

So với dự toán có 16/19 khoản thu, sắc thuế đạt khá (trên 25%), trong đó một số khoản thu lớn như: khu vực doanh nghiệp (DN) nhà nước ước đạt 27,5%; DN có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 30%; khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh ước đạt 34%; thuế thu nập cá nhân ước đạt 43,3%; thuế bảo vệ môi trường ước đạt 25,9%; thu lệ phí trước bạ ước đạt 30,3%; thu phí, lệ phí ước đạt 27,3%; thu tiền sử dụng đất ước đạt 38%...

So với cùng kỳ có 11/19 khoản thu, sắc thuế có mức tăng trưởng đó là: thuế thu nhập cá nhân ước tăng 20,6%; thuế bảo vệ môi trường ước tăng 7,1%; lệ phí trước bạ ước tăng 5,1%; phí - lệ phí ước tăng 4,2%; thu tiền cho thuê đất ước tăng 26,9%; Thu tiền sử dụng đất ước tăng 21%.

Thu ngân sách quý I/2022 đạt khá về tiến độ thực hiện dự toán và tăng so cùng kỳ là do tình hình dịch bệnh trên cả nước tiếp tục được kiểm soát, hoạt động sản xuất kinh doanh hồi phục. Trong khi đó, bên cạnh sự nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thu của toàn ngành Thuế ngay trong những ngày đầu năm, còn có sự đóng góp không nhỏ từ tinh thần nhanh chóng phục hồi sản xuất của các DN đóng góp lớn cho ngân sách.

Bên cạnh đó là các giải pháp phục hồi nền kinh tế được Chính phủ ban hành ngay từ đầu năm 2022  hỗ trợ DN người dân nhanh chóng phục hồi và phát triển, vực dậy các DN gặp khó khăn, thúc đẩy tiêu dùng, tập trung hỗ trợ chuỗi sản xuất lưu thông, tiêu thụ hàng hóa. Các chính sách hỗ trợ của Chính phủ đã và đang phát huy tác dụng tốt, các DN đã có sự tăng tốc hoạt động sản xuất kinh doanh.

Cụ thể, theo thống kê, số DN thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong quý I/2022 tăng 36,7% so với cùng kỳ năm trước (bình quân một tháng có 20 nghìn DN thành lập mới và quay trở lại hoạt động); tổng vốn đăng ký vào nền kinh tế tăng 21%, trong đó vốn đăng ký tăng thêm của các DN đang hoạt động tăng 34,5%.

Khu vực dịch vụ trong quý I/2022 tăng trưởng khởi sắc khi nhiều hoạt động dịch vụ sôi động trở lại. Đóng góp của một số ngành dịch vụ thị trường có tỷ trọng lớn vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của quý I/2022; trong đó, lĩnh vực Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 9,75% so với cùng kỳ năm trước; ngành Vận tải, kho bãi tăng 7,06%; ngành Bán buôn và bán lẻ tăng 2,98%...