Đồng Nai:

Thử nghiệm thành công giống bắp biến đổi gen

PV.

(Tài chính) Giống bắp biến đổi gen có khả năng kháng sâu và chống chịu thuốc trừ cỏ đã được triển khai trồng thí điểm thành công tại tỉnh Đồng Nai. Hiện nay, nhiều địa phương các tỉnh Đông Nam bộ cũng đã đến Đồng Nai thăm quan và học tập kinh nghiệm.

Đồng Nai là một trong những địa phương đầu tiên của cả nước triển khai trồng thử nghiệm giống bắp biến đổi gen có khả năng kháng sâu và chống chịu thuốc trừ cỏ.
Đồng Nai là một trong những địa phương đầu tiên của cả nước triển khai trồng thử nghiệm giống bắp biến đổi gen có khả năng kháng sâu và chống chịu thuốc trừ cỏ.
Giống bắp biến đổi gen có khả năng kháng sâu và chống chịu thuốc trừ cỏ là mô hình điểm nằm trong chương trình “chuyển giao kiến thức và trải nghiệm canh tác bắp biến đổi gen” do Công ty Dekalb Việt Nam (thuộc Tập đoàn Monsanto, Hoa Kỳ) thực hiện.

Đồng Nai là một trong những địa phương đầu tiên của cả nước triển khai trồng thử nghiệm giống bắp biến đổi gen có khả năng kháng sâu và chống chịu thuốc trừ cỏ trong điều kiện môi trường sản xuất của nông dân.

Hiện nay, Đồng Nai có 2 địa phương tham gia thực hiện mô hình này là Xuân Lộc và Cẩm Mỹ. Dự kiến cuối năm 2015, giống bắp biến đổi gen kháng sâu và chống chịu thuốc trừ cỏ này sẽ có mặt ngoài thị trường.


Theo ông Nguyễn Lâm, nông dân trồng thử nghiệm giống bắp biến đổi gen tại xã Lang Minh (huyện Xuân Lộc), vụ bắp biến đổi gen đầu tiên này bắt đầu cho thu hoạch, năng suất tương đương với các giống bắp lai ông đã trồng trước đó, nhưng giảm được chi phí thuốc trừ sâu và chi phí công lao động.

Được biết, khi tham gia mô hình này, nông dân được hỗ trợ toàn bộ giống, hỗ trợ kỹ thuật canh tác và một phần chi phí sản xuất.

Hiện nay, nhiều nông dân các tỉnh, thành Đông Nam bộ cũng đã về Đồng Nai để thăm quan và học tập cánh đồng bắp biến đổi gen tại huyện Xuân Lộc.