Thu nhập người dân tăng nhờ giảm thuế thu nhập cá nhân

Theo VIR

Hôm nay (26/10), Bộ Tài chính sẽ trình Quốc hội Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) sửa đổi. Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai, nếu phương án khởi điểm chịu thuế 9 triệu đồng/tháng được Quốc hội thông qua, thì 70% trong tổng số 3,87 triệu người có thu nhập từ tiền lương, tiền công sẽ không phải nộp thuế.

Thưa bà, phương án khởi điểm chịu thuế 9 triệu đồng/tháng thay cho mức 4 triệu đồng/tháng sẽ tác động thế nào đối với người nộp thuế TNCN từ tiền lương, tiền công?

Trong tổng số 3,87 triệu người nộp thuế TNCN từ tiền lương, tiền công, số người đang nộp thuế TNCN ở bậc 1 là 2,84 triệu người (chiếm trên 73%) sẽ không phải nộp thuế; 72% số người đang nộp ở bậc 2 được chuyển sang nộp thuế ở bậc 1. Những người đang nộp thuế TNCN từ bậc 3 đến bậc 7 cũng giảm được một phần đóng góp vào ngân sách nhờ việc nâng mức khởi điểm chịu thuế lên 9 triệu đồng và nâng mức giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc lên 3,6 triệu đồng/tháng (hiện tại là 1,6 triệu đồng/tháng).

Cụ thể, phương án nâng mức khởi điểm chịu thuế như đề xuất của Bộ Tài chính sẽ tác động thế nào tới từng nhóm đối tượng nộp thuế?

Theo quy định hiện hành, nếu phải nuôi 1 người phụ thuộc, cá nhân có thu nhập đến 10 triệu đồng/tháng, mỗi tháng phải nộp thuế 220.000 đồng, thu nhập 15 triệu đồng/tháng phải nộp 690.000 đồng, thu nhập 20 triệu đồng/tháng phải nộp 1,41 triệu đồng, thu nhập 25 triệu đồng/tháng phải nộp 2,23 triệu đồng, thu nhập 30 triệu đồng/tháng phải nộp 3,23 triệu đồng.

Trong khi đó, theo phương án mới, mỗi tháng, cá nhân có thu nhập 12,6 triệu đồng và nuôi 1 người phụ thuộc vẫn chưa phải nộp thuế TNCN. Các mức thu nhập hàng tháng 15 triệu đồng, 20 triệu đồng, 25 triệu đồng và 30 triệu đồng chỉ phải nộp thuế TNCN lần lượt là 120.000 đồng; 490.000 đồng; 1,11 triệu đồng và 1,86 triệu đồng. Còn nếu phải nuôi 2 người phụ thuộc, cá nhân có thu nhập mỗi tháng 16,2 triệu đồng cũng chưa phải nộp thuế (hiện tại, phải nộp 650.000 đồng). Với thu nhập hàng tháng 20 triệu đồng, 25 triệu đồng và 30 triệu đồng mà phải nuôi 2 người phụ thuộc, cá nhân cũng chỉ phải nộp thuế tương ứng 190.000 đồng, 630.000 đồng và 1,32 triệu đồng, thay vì mức 1,17 triệu đồng, 1,92 triệu đồng và 2,91 triệu đồng như hiện nay.

Với những người có thu nhập rất cao cũng được giảm thuế đáng kể. Ví dụ, hàng tháng, cá nhân có thu nhập 50 triệu đồng và 60 triệu đồng, nếu phải nuôi 1 người phụ thuộc, hiện tại phải nộp 7,85 triệu và 10,47 triệu đồng tiền thuế, thì theo phương án mới chỉ phải nộp 6,1 triệu  đồng và 8,6 triệu đồng.

Như vậy, đời sống của hàng triệu người sẽ được cải thiện nhờ tăng thu nhập?

Theo tính toán của Bộ Tài chính, chỉ riêng 6 tháng cuối năm 2013 (dự kiến Luật Thuế TNCN có hiệu lực từ ngày 1/7/2013), những người đang phải nộp thuế TNCN từ tiền lương, tiền công sẽ tăng thêm thu nhập 5.160, 212 tỷ đồng, do được giảm thuế. Trong đó, những người đang nộp thuế ở bậc 1 tăng thêm thu nhập 1.362,283 tỷ đồng, bậc 2 là 659.933 triệu đồng; từ bậc 3 đến bậc 7 tương ứng 634.725 triệu đồng, 684.491 triệu đồng, 768.954 triệu đồng, 402.553 triệu đồng và 647.274 triệu đồng. Năm 2014, dự kiến những người đang phải nộp thuế TNCN từ tiền lương, tiền công sẽ tăng thêm thu nhập 13.350 tỷ đồng.

Nhưng thu nhập của người dân tăng đồng nghĩa với hụt thu ngân sách?

Với phương án nâng khởi điểm chịu thuế và nâng mức giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc như dự kiến, tuy số thu ngân sách nhà nước bị giảm, nhưng cùng với sự phát triển chung của nền kinh tế, đời sống người dân sẽ nâng lên, mức độ động viên từ thuế TNCN cũng sẽ tăng dần, qua đó góp phần cơ cấu lại nguồn thu ngân sách nhà nước, đảm bảo ổn định, tăng trưởng nguồn thu ngân sách để giải quyết tốt hơn các mục tiêu kinh tế - xã hội.

Qua 3 năm triển khai Luật Thuế TNCN cho thấy, số thu từ thuế TNCN không ngừng mở rộng cả về số tuyệt đối, cũng như mức độ động viên. Cụ thể, năm 2009 (năm đầu tiên triển khai Luật Thuế TNCN), số thu từ thuế TNCN bằng 110% so với năm 2008; năm 2010 bằng 183,6% so với thực hiện năm 2009 và năm 2011 bằng 146,6% so với số thu năm 2010. So với GDP, động viên từ thuế TNCN đã tăng từ mức 0,87% GDP năm 2008 lên mức 1,52% GDP năm 2011.

Với dự kiến sửa đổi đợt này, Luật thuế TNCN tiếp tục phát huy được vai trò tích cực trong việc đảm bảo động viên một cách hợp lý thu nhập của dân cư, góp phần thực hiện công bằng xã hội và hạn chế khoảng cách về thu nhập giữa các tầng lớp dân cư, do Luật Thuế TNCN (sửa đổi) đảm bảo nguyên tắc người có thu nhập cao hơn nộp thuế nhiều hơn, người có thu nhập như nhau, nhưng có hoàn cảnh khó khăn hơn, thì nộp thuế ít hơn.