Thứ trưởng Phạm Sỹ Danh làm việc tại Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa

Theo Cổng thông tin Điện tử Bộ Tài chính

(Tài chính) Thực hiện chương trình công tác, nhằm kịp thời giải đáp những khó khăn, vướng mắc và động viên, khích lệ tinh thần cán bộ, công chức ngành Tài chính và Kho bạc Nhà nước (KBNN) địa phương trong quá trình thực hiện công tác khóa sổ kế toán cuối năm, trong các ngày từ 22 đến hết ngày 28/12/2012, Đoàn động viên khóa sổ, quyết toán do Thứ trưởng Phạm Sỹ Danh dẫn đầu làm việc tại một số tỉnh vùng Nam Trung Bộ và Đông nam Bộ.

Thứ trưởng Phạm Sỹ Danh làm việc tại Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa
Thứ trưởng Phạm Sỹ Danh trao quà tại KBNN Bình Định
Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ về việc quyết tâm thực hiện và phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu chi Ngân sách nhà nước năm 2012, chuẩn bị tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2013 ngay từ những ngày đầu tiên của năm 2013; theo chỉ đạo của Bộ trưởng Vương Đình Huệ về việc tiếp tục quyết liệt triển khai thực hiện nhiệm vụ thu chi NSNN năm 2012 vào thời điểm cuối năm 2012, đặc biệt là việc đôn đốc tập trung các khoản thu NSNN năm 2012, khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ chi NSNN, các khoản chi cho chính sách an sinh xã hội, chi đầu tư xây dựng cơ bản, chi vốn Chương trình mục tiêu, Bộ Tài chính đã thành lập các Đoàn công tác động viên khóa sổ, quyết toán tại một số địa phương.

Bình Định là điểm đến đầu tiên trong chương trình công tác của Đoàn tại các tỉnh Nam Trung bộ. Tham gia Đoàn công tác có đồng chí Phạm Đức Hồng - Vụ trưởng Vụ Đầu tư, đồng chí Đào Xuân Tuế - Phó Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước, đồng chí Trần Quốc Vinh - Phó Tổng giám đốc KBNN và đại diện lãnh đạo Vụ Kiểm soát chi KBNN và Văn phòng KBNN.

Thứ trưởng Phạm Sỹ Danh và Đoàn công tác đã làm việc tại Văn phòng KBNN Bình Định và một số KBNN huyện trực thuộc, lắng nghe những vướng mắc, phản ánh thực tế triển khai công tác khóa sổ, quyết toán cuối năm cũng như triển khai hoạt động nghiệp vụ tại KBNN Bình Định và kịp thời giải đáp, tháo gỡ khó khăn cho đơn vị để đảm bảo hoạt động trôi chảy trong những ngày cuối cùng của năm 2012 cũng như những tháng đầu tiên của năm 2013.

Theo Báo cáo nhanh tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSNN, đến ngày 21/12/2012, tổng thu NSNN qua KBNN Bình Định đạt 110,16% dự toán, trong đó thu nội địa đạt 105,15% dự toán (tính cả tiền sử dụng đất); Về kiểm soát chi NSNN: chi thường xuyên 3.505.675 triệu đồng, đạt 99,07%, thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản 1.939.000 triệu đồng, đạt 74,5% kế hoạch năm; chủ động điều hòa vốn trong hệ thống, đảm bảo khả năng chi trả trong toàn hệ thống từ tỉnh đến huyện.

Đây là kết quả khả quan trong bối cảnh khó khăn chung của năm 2012. Một số tồn tại kiến nghị của KBNN Bình Định trong lĩnh vực kiểm soát chi và điều hòa vốn NSNN như: Đề nghị hướng dẫn cụ thể hơn ứng chi kế hoạch vốn NSNN và trái phiếu Chính phủ năm 2012, mốc thời gian thực hiện khối lượng, thời gian thanh toán nguồn vốn trái phiếu Chính phủ; những vướng mắc trong quá trình triển khai công tác kế toán, thanh toán, hạ tầng đường truyền và vận hành TABMIS đã được đoàn công tác giải thích, tháo gỡ ngay trong buổi làm việc.

Năm 2012, nền kinh tế gặp nhiều khó khăn tác động đến tình hình hoạt động và triển khai nhiệm vụ chính trị của hệ thống KBNN, đặc biệt công tác điều hành NSNN và ngân quỹ KBNN vào thời điểm cuối năm. Trong bối cảnh đó, KBNN đã chủ động trong công tác chỉ đạo, điều hành và chuẩn bị cơ sở vật chất, triển khai các giải pháp, phương án để thực hiện tốt nhất công tác khóa sổ kế toán và các công việc cuối năm 2012 về điều hành ngân quỹ, kiểm soát chi NSNN, khóa sổ kế toán, chuẩn bị hạ tầng truyền thông, trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ khóa sổ cuối năm 2012…

Thứ trưởng Phạm Sỹ Danh đã đánh giá cao những nỗ lực của ngành Tài chính và KBNN trong bối cảnh năm 2012 thu không đạt kế hoạch ở cả trung ương và 24 tỉnh, thành, nhưng nhờ làm tốt công tác huy động vốn nên NSNN vẫn đảm bảo nhu cầu chi thường xuyên cũng như chi đầu tư xây dựng cơ bản.

Tuy nhiên, vì hụt thu nên điều hành ngân sách gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt đối với KBNN trong việc điều hành tồn ngân quỹ và cân đối thu chi những ngày cuối năm. Vì vậy, đồng chí đặc biệt lưu ý ngành Tài chính và KBNN địa phương cần hết sức tập trung, khẩn trương, quyết liệt và có sự phối hợp linh hoạt để hoàn thành tốt công việc điều hành ngân sách trên địa bàn vào dịp cuối năm, chú trọng việc điều hành ngân sách đảm bảo chi kịp thời trong thời điểm nhạy cảm cuối năm, thể hiện trách nhiệm cao của ngành Tài chính đối với nhiệm vụ an sinh xã hội. Năm nay là năm ngành Tài chính triển khai khóa sổ 63 tỉnh, thành phố trên hệ thống TABMIS, đây là bước cuối cùng để đánh giá hệ thống này đòi hỏi sự nỗ lực và phối hợp chặt chẽ của các cơ quan có liên quan, đặc biệt trong thời điểm cuối năm.

Thứ trưởng Phạm Sỹ Danh cũng chia sẻ những khó khăn, vất vả của công tác giải ngân vốn đầu tư do có sự thay đổi về cơ chế theo Chỉ thị 1792 của Chính phủ và khẳng định Bộ đang từng bước tháo gỡ và chỉ đạo thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư để mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh khó khăn chung của đất nước. Bên cạnh đó, cần quyết liệt triển khai và đôn đốc thực hiện dự toán năm 2013 ngay từ những ngày đầu năm.

Trong buổi làm việc với Sở Tài chính Bình Định, Thứ trưởng Phạm Sỹ Danh và Đoàn công tác đã tiếp tục giải đáp, tháo gỡ một số vấn đề khó khăn, vướng mắc. Thứ trưởng Phạm Sỹ Danh đã đề nghị Sở Tài chính phát huy tốt vai trò như một Bộ Tài chính trên địa bàn, nhất là trong bối cảnh khó khăn được dự báo trong cả năm 2013. Thời gian cuối năm là thời gian căng thẳng trong việc điều hành ngân sách, Sở Tài chính cần phát huy vai trò tham mưu cho chính quyền địa phương, đảm bảo nhiệm vụ thu, chi trên địa bàn. Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ trong những ngày cuối năm 2012, Thứ trưởng đề nghị triển khai ngay nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2013.

Trong ngày 22/12/2012, Phó Tổng giám đốc KBNN Trần Quốc Vinh và Đoàn công tác KBNN đã làm việc tại các KBNN huyện Tuy Phước, An Nhơn và KBNN thành phố Quy Nhơn. Tại các KBNN cấp huyện, Phó Tổng giám đốc Trần Quốc Vinh và đoàn công tác KBNN đã nghe báo cáo và tìm hiểu những khó khăn, vướng mắc; giải đáp và tháo gỡ những khó khăn tại cơ sở về các lĩnh vực hoạt động nghiệp vụ, đặc biệt là những vấn đề nóng bỏng, cấp bách trong giải quyết công việc khóa sổ, quyết toán cuối năm.

Thay mặt lãnh đạo KBNN, Phó Tổng giám đốc Trần Quốc Vinh động viên cán bộ công chức KBNN tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết của hệ thống KBNN, quyết tâm cao nhất hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao và đề nghị KBNN cơ sở bám sát những hướng dẫn của KBNN, phối hợp và tham mưu cho chính quyền địa phương trong việc điều hành ngân sách, đảm bảo khả năng thanh toán của KBNN; thực hiện giao dich đến hết ngày 31/12/2012, đảm bảo thu Ngân sách nhà nước kịp thời và phản ánh ngay vào số thu NSNN; tuyệt đối chấp hành chế độ thông tin báo cáo của KBNN, cập nhật và báo cáo số liệu kịp thời giúp KBNN chủ động điều hành ngân sách trong thời điểm gấp rút cuối năm.

Trong ngày 24 và 25, Đoàn tiếp tục làm việc tại Sở Tài chính, KBNN Phú Yên và Khánh Hòa.