Thủ tục cấp lại sổ BHXH bị mất


Bạn đọc Đặng Tiến Dũng bị thất lạc sổ bảo hiểm xã hội (BHXH). Bạn đọc muốn hỏi những thủ tục để cấp lại sổ BHXH.

Cấp lại sổ BHXH cần phải làm những thủ tục gì? Nguồn: internet
Cấp lại sổ BHXH cần phải làm những thủ tục gì? Nguồn: internet

Giải đáp vướng mắc của bạn đọc, BHXH Việt Nam hướng dẫn, Mục 1, Điều 27 Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành Quy trình thu BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ bảo hiểm y tế quy định, thành phần hồ sơ cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng là 01 bộ hồ sơ gồm: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, bảo hiểm y tế (mẫu TK1-TS).

Bên cạnh đó, Tiết c, Điểm 1.1, Khoản 1, Điều 31 Quyết định số 595/QĐ-BHXH cũng đã quy định các trường hợp cấp lại sổ BHXH kê khai hồ sơ theo quy định nêu trên và nộp hồ sơ.

Theo đó, người đang làm việc nộp cho đơn vị nơi đang làm việc hoặc nộp cho cơ quan BHXH. Người đang bảo lưu thời gian đóng BHXH nộp cho cơ quan BHXH.

BHXH Việt Nam cho biết, Điều 29, quyết định số 595/QĐ-BHXH quy định thời hạn cấp lại sổ BHXH do mất là không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Trường hợp cần phải xác minh quá trình đóng BHXH ở tỉnh khác hoặc nhiều đơn vị nơi người lao động có thời gian làm việc thì không quá 45 ngày nhưng phải có văn bản thông báo cho người lao động biết.