Số người tham gia BHXH tự nguyện đạt 94,4% kế hoạch

Lê Hà

Tính đến ngày 30/9/2019, cả nước có 463.105 người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, đạt 94,4% kế hoạch, tăng 26.017 người so với tháng 8/2019. Trong đó, 5 địa phương phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện nhiều nhất trong 9 tháng năm 2019 là Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Nội, Hải Dương, Sơn La.

Cơ quan BHXH tiếp tục phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình thông qua hội nghị tuyên truyền vận động người dân tham gia.
Cơ quan BHXH tiếp tục phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình thông qua hội nghị tuyên truyền vận động người dân tham gia.

Thông tin trên vừa được BHXH Việt Nam cho biết tại Hội nghị trực tuyến về công tác thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) tháng 10/2019 tổ chức mới đây.

Theo Ban Thu (BHXH Việt Nam), tổng số thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp của cả nước tính đến 30/9/2019 đạt 260.462 tỷ đồng, bằng 72,4% kế hoạch.

Số người tham gia BHXH bắt buộc tính đến ngày 30/9/2019 là 14,769 triệu người, đạt 96,5% kế hoạch, tăng 117.282 người so với tháng 8/2019; số còn phải phát triển trong những tháng cuối năm là 533,5 nghìn người. Trong đó, 5 địa phương phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc nhiều nhất là Bắc Giang, Ninh Bình, Vĩnh Long, Phú Thọ, Thái Bình.

Đáng chú ý, trong các chỉ tiêu, chỉ tiêu số người tham gia BHYT tính đến hết tháng 9/2019 đạt kết quả cao nhất với 99,99% kế hoạch. Cụ thể, số người tham gia BHYT là 85,158 triệu người, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 89,9%, vượt 1,8% so với chỉ tiêu được giao tại Quyết định số 1167/QĐ-TTg (tăng 260 nghìn người so với tháng 8/2019). Số người tham gia BHYT còn phải phát triển trong những tháng cuối năm là 1.800 người…

Phát huy những kết quả đã đạt được, để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố trong những tháng cuối năm 2019 phối hợp chặt chẽ với cơ quan Bưu điện để tiếp tục phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình thông qua hội nghị tuyên truyền vận động người dân tham gia.

Đồng thời, chú trọng phát triển BHXH tự nguyện đối với lao động với nghỉ việc. Hàng tháng, báo cáo cấp uỷ, chính quyền địa phương về tình hình nợ đọng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp trên địa bàn, từ đó kiến nghị và đề xuất các phương án xử lý. Rà soát việc thực hiện quy trình đôn đốc thu nợ và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ để tiến hành kiến nghị cơ quan Công an điều tra, khởi tố theo quy định của Bộ luật Hình sự...