TP. Hồ Chí Minh:

Từ ngày 1/1/2020, đóng BHXH, BHYT, BHTN theo mức lương tối thiểu vùng mới


Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh vừa hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tại nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN) từ ngày 01/01/2020.

 Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh đã hướng dẫn đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN từ ngày 1/1/2020. Nguồn: internet
Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh đã hướng dẫn đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN từ ngày 1/1/2020. Nguồn: internet

Tại Công văn số 2781/BHXH-QLT ngày 29/11/2019, Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn, kể từ ngày 01/01/2020, các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn phải rà soát lại mức lương tối thiểu trong thang lương, bảng lương mà đơn vị đã gửi đến cơ quan quản lý Nhà nước về lao động để điều chỉnh lại cho phù hợp theo nguyên tắc không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

Trong đó, mức lương tối thiểu vùng là 4,42 triệu đồng/tháng áp dụng với doanh nghiệp tại các quận và các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè; mức 3,92 triệu đồng/tháng áp dụng với các doanh nghiệp tại huyện Cần Giờ.

Trên cơ sở đó, các doanh nghiệp phải điều chỉnh lại mức tiền lương, tiền công ghi trong hợp đồng lao động làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN cho từng người lao động theo đúng thang lương, bảng lương đã xây dựng.

Doanh nghiệp phải thực hiện mức lương giao kết hợp đồng và đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN cho từng người lao động theo nguyên tắc không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc giản đơn nhất; Đối với người lao động đã qua học nghề, đào tạo phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.

Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh đề nghị, chậm nhất đến ngày 28/02/2020, các đơn vị sử dụng lao động phải nộp hồ sơ điều chỉnh mức lương đóng BHXH, BHYT, BHTN,BHTNLĐ-BNN cho người lao động theo lương tối thiểu vùng mới.