Thủ tục đưa hàng về kho bảo quản theo đề nghị của người khai hải quan

Hà Anh

Tổng cục Hải quan vừa có Văn bản số 1847/TCHQ-GSQL gửi Cục Hải quan TP. Hà Nội để tháo gỡ vướng mắc về thủ tục mang hàng về kho bảo quản theo đề nghị của người khai hải quan.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo Tổng cục Hải quan, đối với hàng hoá đưa hàng về bảo quản theo đề nghị của người khai hải quan, trường hợp người khai hải quan đề nghị đưa hàng về địa điểm bảo quản thực hiện theo quy định tại điểm b.1.4.3 khoản 3 Điều 32 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 21 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.

Theo đó, Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hướng dẫn người khai hải quan nộp 01 bản chụp từ bản chính chứng từ chứng minh quyền sử dụng địa điểm bảo quản hàng hóa còn hiệu lực và 01 bản chụp sơ đồ thiết kế khu vực kho, bãi, địa điểm thể hiện rõ đường ranh giới ngăn cách với bên ngoài bằng hàng rào cứng. Người khai hải quan chỉ phải nộp lần đầu tiên tài liệu này khi đề nghị đưa hàng về bảo quản.

Căn cứ chứng từ, tài liệu do người khai hải quan nộp, Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai giải quyết thủ tục đưa hàng về bảo quản theo đúng quy định tại Điều 32 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bô sung tại khoản 21 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.