Thông tư số 13/2014/TT-BTC:

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài


(Tài chính) Ngày 24/1, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 13/2014/TT-BTC quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài.

Các đối tượng được áp dụng Thông tư trên bao gồm: (i) Các đối tượng được gọi chung là thương nhân (Doanh nghiệp Việt Nam được thành lập và đăng ký kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp; Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập theo Luật Đầu tư; Hợp tác xã được thành lập và đăng ký kinh doanh theo Luật Hợp tác xã; Hộ kinh doanh cá thể được đăng ký kinh doanh theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ; (ii) Cơ quan hải quan, công chức hải quan; (iii) Cơ quan khác của Nhà nước trong việc phối hợp quản lý nhà nước về hải quan.

Mời download nội dung Thông tư: Thong tu so 13-2014-TT-BTC.doc