Thủ tục hải quan xuất khẩu tàu biển đã xuất cảnh

PV.

(Tài chính) Tổng cục Hải quan vừa có Công văn số 6985/TCHQ-GSQL ngày 12/12/2012 gửi Công ty Cổ phần Vận tải Biển Vinaship (số 1, Hoàng Văn Thụ, TP. Hải Phòng) về việc thủ tục hải quan xuất khẩu tàu biển đã xuất cảnh.

Trước đó, Công ty Cổ phần Vận tải Biển Vinaship đã có công văn số 619/TGĐ ngày 03/12/2012 gửi Tổng cục Hải quan về việc thủ tục hải quan xuất khẩu tàu biển đã xuất cảnh, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đồng ý để Công ty Cổ phần Vận tải Biển Vinaship được đăng ký tờ khai hải quan làm thủ tục xuất khẩu tàu Hà Đông mà không phải đưa tàu về Việt Nam để kiểm tra hải quan. Khi làm thủ tục xuất khẩu tàu, Công ty có văn bản gửi Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi làm thủ tục xuất khẩu cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu phát hiện có gian lận.

2. Thủ tục xuất khẩu tàu thực hiện tại Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi đã làm thủ tục xuất cảnh tàu. Hồ sơ hải quan xuất khẩu tàu thực hiện theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 29/2009/NĐ-CP ngày 26/03/2009 của Chính phủ về đăng ký và mua bán tàu biển và hướng dẫn tại Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính.

3. Căn cứ để xác nhận tàu biển đã xuất trên tờ khai hải quan là hợp đồng mua bán tàu biển, Biên bản bàn giao nhận tàu biển và Giấy chứng nhận xóa đăng ký tàu biển Việt Nam theo phụ lục IV Nghị định số 29/2009/NĐ-CP ngày 26/03/2009 của Chính phủ về đăng ký và mua bán tàu biển.

Đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi làm thủ tục xuất cảnh tàu để thực hiện các thủ tục xuất khẩu tàu theo nội dung trên.