Quyết định 902/QĐ-BTC:

Thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài chính ngân hàng thuộc thẩm quyền Bộ Tài chính


Ngày 22/5/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 902/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài chính ngân hàng thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính.

Quyết định kèm theo 14 thủ tục hành chính mới ban hành và sửa đổi, bổ sung 01 thủ tục hành chính tại Quyết định số 1853/QĐ-BTC ngày 30/8/2016 trong lĩnh vực tài chính ngân hàng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính, gồm:

- Thủ tục cấp, cấp lại, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ quản lý Quỹ hưu trí tự nguyện;

- Thủ tục cấp, cấp lại, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino;

- Thủ tục cấp, cấp lại, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược đua ngựa, đặt cược đua chó;
- Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế;

- Thủ tục hỗ trợ lãi suất vay vốn tại tổ chức tín dụng để thực hiện các dự án đầu tư phương tiện, đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.

- Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài...

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 902/QĐ-BTC.