Thủ tục xuất nhập khẩu quặng sắt theo loại hình kinh doanh tạm nhập tái xuất

PV.

(Tài chính) Tổng cục Hải quan vừa có văn bản số 743/GSQL- GQ1 ngày 07/08/2013 trả lời Công ty TNHH MTV Hưng Vượng vướng mắc về thủ tục xuất nhập khẩu quặng sắt theo loại hình kinh doanh tạm nhập tái xuất.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Theo đó, đối với những vấn đề mà Công ty TNHH MTV Hưng Vượng quan tâm, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Thứ nhất, về chính sách quản lý: Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 09/01/2012 về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản thì mặt hàng quặng sắt được đưa vào Danh mục hàng hóa tạm dừng xuất khẩu. Do vậy, khi kinh doanh tạm nhập tái xuất mặt hàng này, doanh nghiệp phải có văn bản cho phép của Bộ Công Thương.

Thứ hai, về chính sách thuế: Thực hiện Luật quản lý thuế, tại điểm 2 mục I công văn số 8356/BTC-TCHQ ngày 28/06/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:"Hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất bao gồm cả trường hợp gửi kho ngoại quan để tãm nhập tái xuất phải tạm nộp các loại thuế liên quan (như hàng hóa nhập khẩu kinh doanh) vào tài khoản tiền gửi của cơ quan hải quan mở tại Kho bạc; KHi tái xuất sẽ được hoàn trả".

Thứ ba, về thủ tục hải quan: Thủ tục hải quan đối với hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 37 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 hoặc Điều 46 Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính. Trường hợp tái xuất qua các cửa khẩu biên giới phía Bắc thì thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư số 59/2013/TT-BTC ngày 08/05/2013 của Bộ Tài chính.