Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chúc mừng người làm báo

Theo Chinhphu.vn

Nhân dịp Kỷ niệm lần thứ 84 Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2009), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất đến những người làm báo trong cả nước với mong mỏi báo chí thực sự trở thành lực lượng xung kích tin cậy trên mặt trận chính trị - tư tưởng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, là động lực thúc đẩy sự tiến bộ của xã hội, góp phần tích cực vào công cuộc bảo vệ và phát triển đất nước.

Xin trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ chúc mừng Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam:

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 84 Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2009), thay mặt các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi xin gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất đến những người làm báo trong cả nước, chúc các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương và địa phương tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Báo chí Cách mạng Việt Nam và những thành tựu tốt đẹp đã đạt được, ra sức khắc phục những hạn chế, yếu kém của mình, phấn đấu để báo chí thực sự trở thành lực lượng xung kích tin cậy trên mặt trận chính trị - tư tưởng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, là động lực thúc đẩy sự tiến bộ của xã hội, góp phần tích cực vào công cuộc bảo vệ và phát triển đất nước.

Chúng ta rất vui mừng trong 84 năm xây dựng và phát triển, nền báo chí cách mạng Việt Nam đã có những đóng góp to lớn và rất quan trọng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Trong đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, báo chí nước ta luôn xứng đáng là lực lượng tin cậy của Đảng và Nhà nước, đóng vai trò quan trọng trong việc tập hợp, động viên, cổ vũ các tầng lớp nhân dân ta vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, hy sinh, phấn đấu thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam.

Hơn 20 năm thực hiện công cuộc đổi mới và phát triển đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, báo chí không chỉ góp phần rất quan trọng vào thành công của sự nghiệp vĩ đại này của dân tộc ta, mà còn nhờ đó có điều kiện và môi trường để báo chí nước ta đổi mới, phát triển mạnh mẽ và toàn diện, trở thành một trong những động lực thúc đẩy sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Đồng hành cùng đất nước trong tiến trình hội nhập, báo chí chúng ta ngày càng trưởng thành, vươn tầm ảnh hưởng, góp phần vào sự phát triển toàn diện của đất nước và tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nước ta, nhân dân ta với các quốc gia, dân tộc trên thế giới. Báo chí không chỉ coi trọng việc phát hiện, giới thiệu và cổ vũ những nhân tố mới, mô hình hay, biểu dương gương người tốt việc tốt… mà còn tích cực tham gia đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, phản bác những luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch, góp phần tích cực vào việc giữ vững ổn định chính trị-xã hội, tạo môi trường thuận lợi để đất nước phát triển và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Báo chí ngày càng khẳng định là một kênh thông tin quan trọng, góp phần thiết thực vào công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ. Trải qua hoạt động thực tiễn và được sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng, Nhà nước, đội ngũ những người làm báo của nước ta ngày càng lớn mạnh cả về số lượng, chất lượng, cả về bản lĩnh chính trị và nghiệp vụ chuyên môn và luôn thể hiện sự trung thành với Tổ quốc với nhân dân.

Đất nước ta, dân tộc ta đang đứng trước bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, thời cơ thuận lợi và thách thức khó khăn đều lớn, đan xen nhau, đòi hỏi những người làm báo Việt Nam không chỉ giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, nhanh nhạy tiếp cận với thông tin mới, công nghệ làm báo mới mà còn phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhạy cảm và tỉnh táo trong xử lý thông tin và đưa thông tin. Mọi thông tin trên báo chí phải xuất phát từ cái tâm trong sáng của nhà báo Việt Nam vì lợi ích của quốc gia dân tộc, vì quyền lợi chính đáng của nhân dân và phải nhằm tạo nên sự đồng thuận cao trong xã hội, sự gắn bó máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và bảo vệ vững chắc thành tựu cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Đảng và Nhà nước ta ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực và sự đóng góp to lớn của đội ngũ những người làm báo và nền báo chí cách mạng Việt Nam; đồng thời, cũng đã, đang và sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để báo chí hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ của mình, vững bước trong hội nhập, đủ sức cạnh tranh trên thế giới và phát triển ngày càng mạnh mẽ, xứng đáng với lòng tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Một lần nữa, tôi thân ái chúc các đồng chí - những người làm báo Việt Nam sức khỏe, hạnh phúc, thành công và luôn xứng đáng là những chiến sĩ kiên cường trên mặt trận tư tưởng, cùng nhau chung sức chung lòng vì mục tiêu xây dựng thành công một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.