Thúc đẩy tài chính toàn diện trong kỷ nguyên số

Theo tapchithue.com.vn

Đây là chủ đề chính của Hội nghị thượng đỉnh tài chính toàn diện châu Á - Thái Bình Dương 2017 diễn ra trong hai ngày 21 và 22/3 tại Hà Nội, nhằm thảo luận những cơ hội và thách thức của tài chính toàn diện trong tương lai. Để hiểu rõ hơn về các vấn đề được bàn thảo, phóng viên đã có cuộc phỏng vấn bà Nguyễn Thị Hồng - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.
Phóng viên: Xin bà cho biết, vì sao “Thúc đẩy tài chính toàn diện trong kỷ nguyên số” là chủ đề xuyên suốt của Hội nghị thượng đỉnh tài chính toàn diện châu Á- Thái Bình Dương 2017? 

Bà Nguyễn Thị Hồng - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Hồng - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Hồng- Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
: Những năm gần đây, việc triển khai tài chính toàn diện trên thế giới đã thu được những kết quả tích cực, giúp người dân và doanh nghiệp (DN) được tiếp cận với dịch vụ tài chính tốt hơn, thu hẹp khoảng cách nông thôn và thành thị, đầu tư và mở rộng cơ sở hạ tầng tài chính, cải thiện các chỉ số về tăng trưởng, giảm nghèo và sử dụng hiệu quả nguồn lực xã hội.
Mặc dù vậy, thế giới vẫn còn khoảng 2 tỷ người chưa được tiếp cận với dịch vụ tài chính chính thức, trong đó khu vực châu Á - Thái Bình Dương chiếm hơn một nửa. Các DN vừa và nhỏ, người dân nghèo, phụ nữ và các đối tượng dễ bị tổn thương khác, vẫn còn gặp phải nhiều rào cản khi tiếp cận với các dịch vụ tài chính.
Bên cạnh đó, ngày càng có nhiều tổ chức cung ứng sản phẩm, dịch vụ tài chính mới xuất hiện làm thay đổi hình thức và tính chất thị trường và đang định hình ra xu hướng phát triển mới của tài chính toàn diện trong tương lai.
Điều này  cũng đặt ra nhiều thách thức về quản lý, giám sát và rủi ro về bảo mật thông tin, an toàn hệ thống, đòi hỏi cần phải hài hòa các mục tiêu giữa tài chính toàn diện, hội nhập và bảo vệ người tiêu dùng để có thể tối đa hóa được những lợi ích mà tài chính toàn diện mang lại.
Với ý nghĩa đó, NHNN phối hợp với Quỹ Citi và Quỹ hợp tác phát triển tổ chức hội nghị thượng đỉnh tài chính toàn diện khu vực châu Á – Thái Bình Dương với chủ đề “thúc đẩy tài chính toàn diện trong thời đại công nghệ số” nhằm mở ra một diễn đàn thảo luận về các vấn đề như nêu trên, tập trung vào nội dung phát triển công nghệ phục vụ tài chính toàn diện và tìm kiếm khả năng hợp tác trong lĩnh vực này. 
Vậy, những nội dung thảo luận và đề xuất chính từ hội nghị lần này là gì, thưa bà?
Hội nghị thượng đỉnh tài chính toàn diện châu Á- Thái Bình Dương 2017 diễn ra trong hai ngày 21 và 22/3/2017 với hơn 10 phiên thảo luận xoay quanh các chủ đề như các yếu tố ảnh hưởng tới phát triển tài chính toàn diện trong khu vực, công nghệ phục vụ cho tăng trưởng và bảo vệ người tiêu dùng, tài chính toàn diện và cơ hội cho người nghèo, phụ nữ và thanh niên...
Trong đó sẽ phân tích những cơ hội và thách thức của tài chính toàn diện trong tương lai; trình bày những công nghệ cũng như sáng tạo mới nhất trong sản phẩm và dịch vụ tài chính cho những người chưa được thụ hưởng hoặc chưa được tiếp cận toàn diện với dịch vụ ngân hàng, tài chính. Đây đều là những nội dung rất có ý nghĩa với Việt Nam, bởi theo thống kê, hiện Việt Nam có hơn 60 triệu người sống ở khu vực nông thôn, chiếm 52% lực lượng lao động toàn xã hội.
Để hỗ trợ nhóm đối tượng này, Chính phủ và NHNN đã có những hành động gì và đâu là những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thúc đẩy tài chính toàn diện tại Việt Nam thời gian tới?
Để khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương và chính sách quan trọng. Cùng với đó, NHNN cũng đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng (TCTD) cân đối vốn để đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn đầu tư phát triển nông nghiệp nông thôn, trong đó có những hỗ trợ như ưu tiên về lãi suất, tăng tỷ trọng dư nợ cho vay với nhiều hình thức đa dạng, đồng thời thực hiện một số chính sách tín dụng đặc thù như chính sách tín dụng hỗ trợ ngư dân đánh bắt xa bờ, cho vay tái canh cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên, cho vay giảm tổn thất trong nông nghiệp...
Ngoài ra, còn có các chương trình cho vay hộ nghèo, cho vay hộ sản xuất kinh doanh (SXKD) vùng khó khăn, cho vay thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn, cho vay các đối tượng chính sách đi lao động có thời hạn ở nước ngoài, cho vay đối với hộ cận nghèo, cho vay hộ mới thoát nghèo.
Mới đây, Thủ tướng Chính phủ còn đề nghị ngành ngân hàng cần dành riêng một gói tín dụng 100.000 tỷ đồng để hỗ trợ vay vốn cho các DN nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, qua đó khuyến khích khởi nghiệp và ứng dụng khoa học công nghệ mạnh mẽ trong nông nghiệp.
Tuy  nhiên, để người dân và DN có thể tiếp cận dễ dàng và hiệu quả hơn với các dịch vụ tài chính, góp phần hỗ trợ phát triển kinh tế và giảm nghèo bền vững, thời gian tới, NHNN sẽ chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, các tổ chức liên quan để tuyên truyền, thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời về tài chính toàn diện.
Phối hợp có hiệu quả với các tổ chức quốc tế, nhà tài trợ để tận dụng nguồn lực tài chính và kỹ thuật giúp Việt Nam xây dựng và triển khai tài chính toàn diện.
Đồng thời, rà soát và hoàn thiện các khuôn khổ pháp lý cần thiết trong hệ thống nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng mở rộng hoạt động và cung cấp nhiều hơn các dịch vụ ngân hàng, đặc biệt là ở khu vực vùng xa, vùng sâu, khó khăn. 
Xin cảm ơn bà!