Thúc đẩy triển khai Đề án “Đưa nội dung quyền con người vào hệ thống giáo dục quốc dân”

Ngọc Lan

Sau 1 năm triển khai Đề án“Đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân” mặc dù một số Bộ, ngành đã bước đầu triển khai việc điều chỉnh, xây dựng chương trình đào tạo về quyền con người để đưa vào chương trình giảng dạy, nhưng nhiều nội dung của Đề án này triển khai vẫn còn chậm so với tiến độ đề ra.

Đó là nhận định của các chuyên gia, các nhà quản lý đưa ra tại Hội nghị triển khai thực hiện Đề án “Đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân”, do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội tổ chức ngày 12/10/2018 tại Hà Nội.

Hội nghị nhằm đánh giá bước đầu kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1309/QĐ-TTg ngày 05/9/2017 về phê duyệt Đề án “Đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân” và bàn biện pháp để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai Đề án này trong thời gian tới.

Tại Hội nghị, các chuyên gia cho rằng, sau hơn 1 năm, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Cơ quan chủ trì về nội dung, tiến độ triển khai, theo dõi giám sát thực hiện Đề án đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan như, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội... thành lập Ban điều hành Đề án, xây dựng được các kế hoạch chi tiết thực hiện Đề án, xây dựng dự toán kinh phí năm 2018 và tổng thể kinh phí của Đề án.

Một số Bộ, ngành cũng đã bắt đầu triển khai việc điều chỉnh, xây dựng chương trình đào tạo về quyền con người để đưa vào chương trình giảng dạy. Tuy nhiên, nhiều nội dung của Đề án triển khai còn chậm so với tiến độ đề ra. Nguyên nhân là do quy mô đề án lớn, liên quan đến nhiều bộ, ngành nên việc triển khai gặp khó khăn.

Đánh giá về thực tế triển khai Đề án này trong thời gian qua, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng, về cơ bản, tất cả các nội dung lồng ghép vào chương trình sách giáo khoa mới đã được các chuyên gia nghiên cứu và đưa vào chương trình học. Đây cũng là một khó khăn khi Đề án được phê duyệt tương đối chậm so với tiến độ của chương trình sách giáo khoa và nó cũng sẽ thay đổi một số cấu trúc của chương trình sách giáo khoa ở các cấp.

Từ thực tế này, đại diện các Bộ, ngành có liên quan trong triển khai thực hiện Đề án cũng đưa ra các đề xuất, giải pháp cụ thể theo đặc thù công việc được giao để trong thời gian tới có thể triển khai Đề án đảm bảo đúng lộ trình, kế hoạch đề ra.