Dự thảo Luật Giá (sửa đổi) khắc phục những chồng chéo giữa các luật chuyên ngành

Dự thảo Luật Giá (sửa đổi) khắc phục những chồng chéo giữa các luật chuyên ngành

Trao đổi với báo chí liên quan đến Dự thảo Luật Giá (sửa đổi), Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn cho biết, cơ chế quản lý, điều hành giá hiện được quy định tại Luật Giá và 19 luật khác. Vì vậy, trong quá trình xây dựng Dự thảo Luật, Bộ Tài chính đã bao quát, tổng hợp để đảm bảo công tác quản lý giá, tránh chồng chéo giữa Luật Giá và các luật chuyên ngành, nhất là những mặt hàng, dịch vụ do Nhà nước định giá.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội chốt 4 chuyên đề giám sát trình Quốc hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội chốt 4 chuyên đề giám sát trình Quốc hội

Ngày 19/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự kiến chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2023. Theo đó, lựa chọn 4 chuyên đề giám sát tối cao để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 3. Trong đó, có chuyên đề về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 và chuyên đề về đổi mới chương trình, sách giáo khoa.
Thêm động lực cho xử lý nợ, tái cơ cấu doanh nghiệp

Thêm động lực cho xử lý nợ, tái cơ cấu doanh nghiệp

Ngày 08/8/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 69/2018/TT-BTC hướng dẫn thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước không đủ điều kiện cổ phần hóa theo quy định tại Nghị định số 126/2017/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty TNHH một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần thông qua xử lý nợ để chuyển thành công ty cổ phần.
Điều chỉnh quy hoạch Khu kinh tế Nghi Sơn

Điều chỉnh quy hoạch Khu kinh tế Nghi Sơn

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế (KKT) Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.