Thực hiện hiệu quả kiểm soát thủ tục hành chính tại cơ quan thuế địa phương

Theo mof.gov.vn

(Tài chính) Thực hiện Quyết định số 833/QĐ-BTC ngày 22/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, từ ngày 22-23/10/2014, Đoàn kiểm tra của Bộ Tài chính đã thực hiện kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) tại Văn phòng Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh và Chi cục Thuế huyện Cẩm Xuyên.

Thực hiện hiệu quả kiểm soát thủ tục hành chính tại cơ quan thuế địa phương
Quang cảnh buổi làm việc. Nguồn: internet
Việc kiểm tra được thực hiện trên các tất cả các phương diện như: Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC theo Nghị định 63/2010/NĐ-CP và Nghị định 48/2013/NĐ-CP và Nghị định 20/2008/NĐ-CP của Chính phủ về niêm yết và công khai, minh bạch các TTHC đang được thực hiện ở đơn vị; việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính của cá nhân, tổ chức; Tình hình giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức; Việc đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định của ngành để phục vụ công khai TTHC và giải quyết TTHC; Việc bố trí đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận một cửa, và nơi trực tiếp giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức; Việc tuyên truyền phổ biến các quy định về TTHC (cách thức tìm hiểu, tiếp cận các văn bản liên quan, phương thức giải quyết các vướng mắc khi phát sinh, công tác hướng dẫn, hỗ trợ, giải quyết vướng mắc của cá nhân, tổ chức)…

Tại buổi kết luận ngày 23/10/2014, Đoàn kiểm tra đã đánh giá cao sự quan tâm kịp thời của Lãnh đạo Cục thuế Hà Tĩnh trong việc ban hành các văn bản chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc công tác kiểm soát TTHC; đã bố trí Phòng Tuyên truyền hỗ trợ Người nộp thuế làm đầu mối theo dõi công tác này.

Công tác tuyên truyền về cơ bản đã đáp ứng yêu cầu, được triển khai với nhiều hình thức đa dạng như công khai TTHC tại trụ sở Cục Thuế, trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh. Cục Thuế Hà Tĩnh và Chi cục Thuế Cẩm Xuyên đã tổ chức tập huấn về chính sách, cải cách TTHC cho cán bộ thuế và người nộp thuế (NNT). Đặc biệt, Chi cục Thuế Cẩm Xuyên đã huy động các tổ chức hội, đoàn thể trong cơ quan tham gia tuyên truyền để thực hiện tốt công tác cải cách TTHC. Việc tiếp nhận, phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân tại Cục thuế Hà Tĩnh và Chi cục Cẩm Xuyên được thực hiện tương đối tốt: đã công khai niêm yết số điện thoại, địa chỉ thư điện tử đầu mối tiếp nhận phản ánh, kiến nghị và hỏi đáp về thực hiện thủ tục hành chính; có lập sổ theo dõi cụ thể, tóm tắt các thông tin cơ bản về tổ chức, cá nhân có nội dung phản ánh, kiến nghị hoặc hỏi đáp về việc thực hiện thủ tục hành chính; các phản ánh, kiến nghị hoặc hỏi đáp được cơ quan thuế giải đáp kịp thời theo các hình thức qua điện thoại hoặc trực tiếp.

Đặc biệt, để đánh giá sự hài lòng của NNT, Cục thuế Hà Tĩnh đã tổ chức khảo sát, tổng hợp kết quả thông qua phiếu điều tra ý kiến của trên 3000 doanh nghiệp. Kết quả tổng hợp được đa số đều hài lòng về việc thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính thuế cũng như thái độ trách nhiệm của công chức thuế; Cán bộ, công chức có thái độ hòa nhã, đúng mực khi tiếp nhận hồ sơ của NNT; quy trình tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính thực hiện đúng theo quy định (cấp Cục và cấp Chi cục). Đoàn công tác cũng đã tiến hành kiểm tra thực tế một số bộ hồ sơ, về cơ bản, các bộ hồ sơ được kiểm tra đã bảo đảm quy định, trình tự thủ tục giải quyết. Bộ phận một cửa được bố trí tại vị trí thuận tiện, đảm bảo các điều kiện hoạt động.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đã đạt được vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Việc niêm yết và công khai, minh bạch các TTHC còn chưa đầy đủ bộ phận cấu thành TTHC; Qua kiểm tra tình hình thực tế giải quyết TTHC, về cơ bản đã đảm bảo theo đúng quy định về thủ tục hành chính, tuy nhiên một số hồ sơ còn thiếu các giấy tờ theo quy định của pháp luật, hoặc phát sinh những giấy tờ không nằm trong quy định, một số hồ sơ còn chậm thời gian giải quyết cho NNT…

Tại buổi kết luận, Đoàn kiểm tra Bộ Tài chính yêu cầu trong thời gian tới, Lãnh đạo Cục thuế cần tiếp tục tăng cường sự chỉ đạo đến các đơn vị trong việc quán triệt, phổ biến Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 8/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát TTHC, Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát TTHC, Thông tư số 05/2014/TT-BTP và Thông tư số 07/2014/TT-BTP của Bộ Tư pháp và các quy định của Bộ Tài chính liên quan đến công tác kiểm soát TTHC (như Quy chế công bố, công khai TTHC; Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị); đẩy mạnh, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức trong việc thực hiện công tác này tại đơn vị. Tăng cường tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ về công tác kiểm soát TTHC đối với cán bộ trong việc giải quyết TTHC cũng nhưhoàn thiện việc cập nhật, bổ sung đầy đủ, kịp thời các TTHC theo Quyết định công bố TTHC mới của Bộ Tài chính để đảm bảo quản lý đúng, đầy đủ, chính xác theo quy định; Thường xuyên rà soát, kiểm tra việc thực hiện quy định về TTHC tại các Chi cục; Tổ chức sắp xếp hồ sơ giải quyết TTHC theo trình tự giải quyết, logic, khoa học và hợp lý; Phát hiện những bất cập trong các quy định của pháp luật cũng như những khó khăn, vướng mắc của tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục thuế để kịp thời giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định…

Phát biểu tại buổi kết luận, Đ/c Đinh Nho Hậu - Cục trưởng Cục Thuế tiếp thu ý kiến đánh giá của Đoàn kiểm tra Bộ Tài chính. Trong thời gian tới, Cục Thuế Hà Tĩnh cam kết nghiêm túc thực hiện cải cách hành chính, cắt giảm các TTHC nhằm giảm thời gian làm việc của doanh nghiệp, NNT với cơ quan thuế. Cục Thuế Hà Tĩnh sẽ có chương trình hành động cụ thể, chi tiết từ nội dung đến thời gian thực hiện, đồng thời có sự chỉ đạo, giám sát một cách nghiêm túc, tổng kết rút kinh nghiệm kịp thời. Một số giải pháp đã và đang triển khai như cải cách hành chính gắn liền với việc thực hiện Đề án đổi mới phương thức hoạt động, năng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của cơ quan thuế các cấp (theo Đề án của UBND tỉnh), cùng với việc tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong đội ngũ cán bộ công chức của ngành và trách nhiệm của người đứng đầu; Tiếp tục rà soát kỹ Bộ thủ tục hành chính cấp Cục (gồm 202 Thủ tục) và cấp Chi cục (gồm 168 Thủ tục) liên quan đến NNT để cắt giảm những thủ tục hành chính rườm rà, không cần thiết; kiện toàn tổ chức bộ máy, cá nhân để tiếp nhận và giải quyết một cách nhanh gọn các yêu cầu của NNT; Thường xuyên giám sát việc làm của bộ phận, cá nhân và người đứng đầu trong việc chỉ đạo thực hiện;

Tiếp tục mở rộng đường dây nóng điện thoại và hòm thư góp ý để tiếp thu và lắng nghe ý kiến phản ánh của Người nộp thuế về việc làm của cơ quan thuế, cán bộ thuế nhằm tạo ra một môi trường làm việc minh bạch, hiệu quả, tăng cường công tác cải cách TTHC, công khai minh bạch trong quản lý thuế; Mở rộng việc kê khai thuế qua mạng, để tiết kiệm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp….Với các giải pháp nêu trên, sẽ giảm thiểu được thời gian làm việc của NNT với cơ quan thuế, từ đó tạo ra niềm tin, sự hài lòng của NNT để NNT thực sự là bạn đồng hành của cơ quan thuế trong việc thực hiện chính sách thuế.